ĐIỀU XƯA NAY HIẾM

Ngày đăng: [Thursday, October 01, 2009]

Chỉ mới cách nay 2 ngày, tôi có viết bài ngắn Chuyện như đùa. Thiển nghĩ, ông TKV có sức mạnh triệu cân, nên ông mới lùm sùm tuyên bố vun vít.

Không ngờ, hôm nay ông thực hiện cái văn hóa hiếm thấy ở nước Đại Việt: Văn hóa từ chức.

Nhưng thiển nghĩ, chỉ từ chức không thôi thì chưa đủ. Vì đất nước đang rất cần tiền, nhưng chỉ một mình ông và gia đình ông làm thất thoát than buôn lậu sang Trung Quốc đủ để làm cho cái quỹ cho người nghèo của ông Phạm Thế Duyệt có thể giúp không biết bao nhiêu người thoát nghèo. Như vậy, chỉ có từ chức không chưa đủ, mà theo luật pháp thì ông phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật chứ nhỉ?

Đúng là ngày quốc khánh của Trung Quốc, công bố từ chức, một việc xưa nay hiếm ở nước Đại Việt vào ngày này rõ ràng thực sự có ý nghĩa.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét