BÀN VỀ DÂN TRÍ

Bi kịch loài người tranh mực Tàu của Bửu Chỉ năm 1990

Mấy hôm nay cõi mạng xã hội ầm ầm vụ nhân sự của kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 6, khóa XV diễn ra vào thứ Năm ngày 21 tháng 3 năm 2024 của tuần này. Có người hỏi ý kiến của tôi như thế nào?

Tôi bảo rằng, có gì thay đổi đâu? Cuộc sống vẫn chảy và xã hội vẫn vậy, vì vẫn tư tưởng ấy, những con người ấy, thậm chí người sau thay thế còn tệ hơn người trước, lịch sử dân tộc 2.600 năm qua không có gì thay đổi! Vấn đề của nước ta vẫn phải làm việc cụ Phan Chu Trinh đã từng làm: khai dân trí, chấn hưng dân khí và lo cho hậu dân sinh!

Người ta lại lý luận một cách ngụy biện rằng, xe ôm bây giờ 2 cử nhân, người thì thạc sĩ thì có cần phải khai dân trí không?

Chính vì vậy tôi muốn bàn về dân trí. Trước khi bàn về dân trí thì phải hiểu định nghĩa dân trí là gì?

Dân trí là trình độ hiểu biết của nhân dân về văn hóa, khoa học – kỹ thuật, thể chế chính trị, hiến pháp và pháp luật, các chuẩn mực đạo đức và luân lý, v.v. để sống làm người thực sự chứ không phải tồn tại.

Bởi vậy, dân trí thấp là mảnh đất “màu mỡ” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng nhằm thực hiện âm mưu độc tài và cướp bóc nhân dân.

Thử hỏi có bao nhiêu cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ ở Việt Nam hiện nay có trình độ hiểu biết về văn hóa, khoa học kỹ thuật, thể chế chính trị, hiến pháp và pháp luật, các chuẩn mực đạo đức và luân lý để sống làm người thực sự hay là chỉ như loài động vật chỉ biết thực hiện bản năng sinh tồn rồi chết? Hay nói cách khác là chỉ tồn tại dù là cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ?

Hãy suy nghĩ điều này cho chính bản thân mỗi người và cho cộng đồng. 

Sài Gòn, 12:30 Monday 18th March 2024


Đăng nhận xét

0 Nhận xét