Hiển thị các bài đăng có nhãn diễn văn nhậm chức TT MỹHiển thị tất cả
DIỄN VĂN NHẬM CHỨC TỔNG THỐNG OBAMA (20/01/2013)