Hiển thị các bài đăng có nhãn bệnh vảy nếnHiển thị tất cả
TÂM SỰ CỦA BỆNH NHÂN VẢY NẾN SAU ĐIỀU TRỊ BẰNG IXEKIZUMAB CHÍCH 5 NGÀY
HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ĐIỀU TRỊ BÊNH VẢY NẾN BẰNG Taltz(ixekizumab) injectior 80 mg/mL SAU 4 NGÀY RẤT TỐT!