Hiển thị các bài đăng có nhãn vaccineHiển thị tất cả
TIN BOM TẤN: TÒA ÁN TỐI CAO HOA KỲ ĐÃ HỦY BỎ VIỆC TIÊM CHỦNG PHỔ CẬP VỚI VACCINE COVID mARN
NGHIÊN CỨU CỦA BV NHIỆT ĐỚI TPHCM CHO THẤY NHÂN VIÊN Y TẾ ĐƯỢC TIÊM PHÒNG ĐẦY ĐỦ MANG TẢI LƯỢNG VIRUS CAO GẤP 251 LẦN SO VỚI NGƯỜI KHÔNG TIÊM CHỦNG CHỨNG TỎ VACCINE COVID-19 LÀM TỆ HẠI HƠN
CÓ GÌ ĐÓ RẤT SAI TRONG TÀI LIỆU "ỦY QUYỀN ĐẦY ĐỦ" CỦA PFIZER-BIONTECH.
VIỆN VIRUS HỌC CỦA TRƯỜNG Y TẠI UNIVERSITY OF MARYLAND TIẾN HÀNH THỬ NGHIỆM VACCINE HIV TRÊN NGƯỜI