QUỸ TÂY DU LÀ GÌ?

Ngày đăng: [Friday, May 02, 2014]
Quỹ Tây Du là một tổ chức thiện nguyện phi chính phủ, phi chính trị và bất vụ lợi. Đây có thể xem là hiến chương của Quỹ Tây Du xuyên suốt quá trình hình thành và hoạt động.

Sứ mạng của Quỹ Tâu Du
  
1. Sứ mạng của Quỹ là tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam thuộc thành phần có khả năng nhận học bổng một phần ở các đại học của các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến ở Phương Tây, nhưng thiếu phương tiện và điều kiện tài chính bổ sung để du học. 

2. Thực hiện vấn đề chăm lo giáo dục và y tế cho một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Mục tiêu của Quỹ tây Du

1. Tích cực quảng bá lợi ích và cấp thiết của Quỹ Tây Du cho tất cả mọi người để được nhiều sự tham gia đóng góp, hổ trợ từ cộng đồng Người Việt trong nước và trên khắp toàn cầu, để đưa những thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam trong nước du học ở các nền giáo dục tiên tiến của phương Tây.

2. Tích cực gây quỹ để nâng khả năng tài trợ học bổng, hầu tạo dựng những thế hệ trẻ tài năng sẽ là rường cột của quốc gia.

3. Khi đủ khả năng về sự đóng góp nhân lực và tài lực tự nguyện, Quỹ sẽ góp phần nâng đở về đời sống tinh thần của các em du học sinh tại các quốc gia đến du học. Sau đó là xây dựng hệ thống các trường đại học và bệnh viện trong nước có tầm cỡ quốc tế phục vụ có tính nhân đạo với cộng đồng.

Dự án thiên niên kỷ của Quỹ Tây Du

Sứ mệnh dài lâu của Quỹ tây Du làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chăm lo tiền bạc cho các tài năng trẻ đã được học bổng, nhưng thiếu tiền đóng phần còn lại để ăn học ở phương Tây. 

Giai đoạn thứ hai thêm phần chăm lo sự hòa nhập với văn hóa phương Tây cho các tài năng trẻ sau khi được Quỹ Tây Du tài trợ. 

Giai đoạn cuối cùng là ngoài 2 nhiệm vụ trên, Quỹ Tây Du mong muốn đến xây hệ thống trường Đại Học và Bệnh Viện tại Việt nam và mời tất cả các tinh hoa Việt khắp nơi trên thế giới về dạy cho sinh viên nghèo và chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân nghèo kết hợp với các thầy thuốc, ma soeur, ni cô làm việc từ thiện tại những bệnh viện này.

Hãy chung tay, một lòng hướng đến chân thiện mỹ lâu bền. Công việc của Quỹ Tây Du không phải việc trăm năm, mà là việc của ngàn năm vì Tổ quốc và dân tộc.

WHAT IS GO WEST FOUNDATION?

The Go-West Foundation is a Non-Governmental Organization and by definition is apolitical and not for profit. This can be considered as the Go West Foundation's charter, it'll be leading through the process of the formation and operation. 

Mission Statement

1. The Foundation aims to provide assistance to the class of exemplary Vietnamese young people who by their own merit could obtain partial scholarship from universities or higher learning institutions in highly advanced Western industrialized countries.

2. The Foundation also aims, as a secondary and long term goal, to provide social assistance with respect to education and health care, for the betterment of society.

Objectives

1. To facilitate the process of getting young people of exceptional talent to study abroad by actively promote Go-West Foundation, raising awareness as to the benefits and urgency to pool together the resources and financial support from Vietnamese communities everywhere in the world.

2. To see that the Fund grows in its dispensation of scholarship concomitant with the growth of community support through fund-raising activities.

3. To support and assist students in the process of adaptation into Western society and culture by facilitating social bonds with various community groups or volunteering families where the students pursue their study.

The Millennium Project

The Fund's Millennium Project shall be divided into three stages

Firstly, the Fund shall focus on providing financial support to students who have obtained at least a partial scholarship;

Secondly, the Fund shall coordinate and facilitate the adaptation to Western culture so as to benefit students socially and culturally;

Finally, and as a long term goal, when circumstances permit and under certain conditions, the Fund shall extend its scope of activities into areas of education and health services. Specifically, the Fund wish to build a system of universities and hospitals in order to attract Vietnamese intellectuals and health specialists from all over the world to come back home and to teach low SES (socio economic status) students, and to care for low SES patients, along with other volunteers. This is to complete the circle: we shall be able to help even greater number of students, as well as giving back to the community where it is needed most.

 Let us be united and work together for the good of all. The work of the Go-West Foundation is not to last a hundred year, but a thousand year, for Our Fatherland and Our People.

BS Hồ Hải
President of Go West Foundation

Asia Clinic, 16h18' ngày thứ Sáu, 02/5/2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét