ĐIỀU MONG MỎI

Ngày đăng: [Tuesday, September 08, 2009]

Đã nhiều năm nay, tôi đã có nhiều bài viết trên nhiều diễn đàn về vấn đề quảng cáo thuốc, cách trả lời của các đồng nghiệp với người cần tư vấn trên các diễn đàn về thuốc và cách sử dụng thuốc là không đúng qui định luật quốc tế về kê đơn và sử dụng thuốc. Hôm nay đọc được bài: "Cấm quảng cáo thuốc bằng viết trên báo" của Bộ Y Tế trên báo Sài Gòn Tiếp Thị làm tôi nhẹ cả lòng.

Về luật quốc tế, tất cả các lọai thuốc không được quảng cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng. Kể cả chỉ cần ghi tên thuốc cũng không được mà không cần quảng cáo. Thuốc chỉ được quảng cáo trên tạp chí chuyên ngành y - dược, mà tạp chí ấy chỉ để dùng cho những người có chuyên môn mới được phép đăng ký mua. Không có bằng cấp chuyên môn ở một mức độ tối thiểu trong ngành y - dược theo qui định quốc tế thì không đủ tư cách để đăng ký mua những tạp chí chuyên ngành được phép quảng cáo thuốc.

Thế nhưng, ở nước ta, đã hơn 10 năm nay, người ta đã quảng cáo 1 cách thỏai mái các lọai thuốc trên báo lá cải, báo văn hóa, báo thể thao, báo an ninh v.v... kể cả trên truyền hình và trên đài phát thanh ra rả như quảng cáo 1 chai nước tương hay 1 lon sửa tươi! Không trách tại sao ở nước mình ai cũng có thể thành bác sĩ, luật sư... Nên cũng không thể trách tại sao đất nước mãi nghèo. Dẫu sao, chậm nhưng có vẫn còn hơn không có luật cấm.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét