CÔNG BỐ NGÀY THÀNH LẬP CHÍNH THỨC QUỸ TÂY DU - GO WEST FOUNDATION

Ngày đăng: [Sunday, April 20, 2014]
Bài đọc liên quan:

Thân chào các bạn,

Sau khi 2 hội đồng bàn bạc và đi đến quyết định là Quỹ Tây Du - Go West Foundation - sẽ chính thức khai trương ngay sau 0h ngày 04/5/2014 tại Hoa Kỳ, tức trưa ngày 05/5/2014 tại Việt Nam, vì nhiều lý do:

1. Quỹ Tây Du là một tổ chức phi chính trị, phi lợi nhuận. Nên không thể khai trương đúng ngày 30/4.

2. Do tình hình hoàn chỉnh website với nhiều nội dung phải có và sẽ có thể có 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp. Nên chúng tôi không thể công bố khai trương Quỹ Tây Du vào ngày 30/4.

3. Do ngày 30/4 là ngày có triệu người vui, mà cũng có triệu người buồn. Nên chọn ngày này sẽ không thể làm hài lòng cho cả dân tộc Việt trên toàn cầu.

4. Do địa chỉ email có ID là gowestfoundation đã bị chiếm đoạt trước đó. Nên chúng tôi sử dụng địa chỉ khác: quytaydu@gmail.com.

5. Tài khoản Paypal đã lập và đã nhúng vào website của Quỹ, nhưng còn nhiều vấn đề hoàn thiện về pháp lý tại Hoa Kỳ, theo tư vấn của luật sư của Quỹ.

Với 5 lý do rất chính đáng trên, tôi xin đại diện cho Quỹ Tây Du xin được cúi đầu tạ lỗi với mọi người là, ngày chính thức khai trương Quỹ Tây Du sẽ là sau 0h ngày 04/5/2014 giờ Hoa Kỳ, tức giữa trưa ngày 05/5/2014 tại Việt Nam. Đây là thông báo chính thức cuối cùng không thay đổi.

Xin chân thành cảm ơn. Chúc cho Quỹ sẽ phát triển và trường tồn, dân tộc và đất nước Việt sang một trang mới với tư duy hòa nhập, nhưng không hòa tan, tự lực, tự cường bằng chính sức mạnh của thế hệ trẻ tương lai.

Asia Clinic, 9h32' ngày Chúa Nhựt, 20/4/2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét