HIỆN THỰC VÀ ƯỚC MƠ

Ngày đăng: [Monday, August 10, 2009]

Hôm nay đọc bài Bốn năm tới, Việt Nam sẽ có 4 trường đại học đẳng cấp quốc tế của Vietnamnet. Tôi không biết giữa hiện thực và ước mơ có 1 khoảng cách lớn hay không? Nhưng từ lý thuyết để đi vào thực tiễn là một quãng đường khá dài, nhiều chông gai và trắc trỡ, nếu không nói là có thể thất bại, không phải là chuyện xưa nay hiếm.

Dẫu biết rằng với sức của một nhà nước và cộng đồng Việt Nam không có gì là không làm được. Nhưng đó là những lĩnh vực thuộc về lao động giản đơn và tiền bạc: xây dựng 1 con cầu, một nhà máy, một con đê ... thì ta có thể. Nhưng xây dựng 1 trường đại học mới để ngang tầm thế giới, đó là chuyện không nhỏ. Nó không nhỏ ở chỗ tính truyền thống, tính tri thức và tính công nhận của cộng đồng thế giới về mọi phương diện từ nghiên cứu đến áp dụng nghiên cứu của trường vào thực tiễn cuộc sống. Đó là chưa nói đến lực lượng nền tảng về tri thức để tạo nên đẳng cấp của 4 trường đại học trên.

Không biết đây có phải là 1 hạt sạn trong báo chí hay là một ước mơ mà không thể trỡ thành hiện thực đối với Việt Nam hay là một cái cớ để làm ra tiền? Chờ xem.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét