CỔ PHIẾU THÚ VỊ NHẤT TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HOA KỲ: UVXY

 

UVXY đã từng đạt $2.340 vào ngày 22/5/2017 khi thị trường chứng khoán rơi vào đợt khủng hoảng Trung Đông giữa Qatar và các quốc gia Hồi giáo năm 2017, nhưng ngày 20/5/2022 nó chỉ còn $16.01. Hứa hẹn nó sẽ đạt lại mốc > $900 vào thời điểm 2024!

UVXY: Proshares Trust Ultra Vix Short Term Futures Etf là một cổ phiếu đo tâm lý của người đầu tư, chơi chứng khoán đặc biệt đối với các cổ phiếu SPY của SP500, DIJ & NasDaq. 

UVXY luôn đi ngược chiều với thị trường chung của chứng khoán. Thị trường xanh thì UVXY đỏ, và ngược lại!

Hầu hết tất cả các tay chơi chứng khoán ngày thường đánh một số mã lớn, dao động mạnh, giá mua và bán ít cách biệt xa như con SPY đều phải luôn theo dõi UVXY để kết hợp nhau, bổ sung cho nhau khi quyết định hướng đi của mã SPY mà chốt lời hoặc chốt lỗ hoặc vào lệnh mua bán trong ngày.

Nhưng có một điều thú vị là nó đã trải qua 10 lần gộp cổ phiếu (còn gọi là tách cổ phiếu ngược: reverse split). Chúng ta vẫn thường nghe từ tách (split) cổ phiếu khi giá cổ phiếu đó tăng quá cao. Ví dụ như cổ phiếu Amazon sẽ tách từ 1 cổ phiếu thành 20 cổ phiếu mới vào ngày 03/6/2022 tới đây vì giá của nó đã hơn $2.000!

Nhưng với UVXY thì chưa bao giờ tách(split) mà là gộp lại (reverse split) đến 10 lần! Sau đây là lịch sử gộp cổ phiếu của UVXY:

ProShares Trust Ultra Vix Short Term Futures Etf (UVXY) có 10 lần phân tách trong cơ sở dữ liệu lịch sử phân tách UVXY như sau:

Lần chia cổ phiếu đầu tiên cho UVXY diễn ra vào ngày 08 tháng 3 năm 2012. Đây là lần gộp 1 ăn 6, nghĩa là cứ 6 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu mới. Ví dụ: Chúng ta hãy bắt đầu bằng nắm giữ 1000 cổ phiếu trước khi chia tách, thì sau khi gộp chỉ còn: 166,666666666667 cổ phiếu sau khi gộp. 
Đợt chia tách ngược thứ hai của UVXY diễn ra vào ngày 07 tháng 9 năm 2012. Đây là đợt chia tách ngược lại 1 ăn 10, nghĩa là cứ 10 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: 166.666666666667 cổ phiếu trước khi gộp, trở thành 16.6666666666667 cổ phiếu sau khi gộp. 

Đợt chia tách ngược thứ ba của UVXY diễn ra vào ngày 10 tháng 6 năm 2013. Đây là đợt gộp 1 ăn 10, nghĩa là cứ 10 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 16,6666666666667 trước khi gộp trở thành vị trí cổ phiếu 1,66666666666667 sau khi gộp lần 3. 
Lần chia cổ phiếu ngược thứ 4 của UVXY diễn ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2014. Đây là lần gộp lại 1 ăn 4, nghĩa là cứ 4 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 1.6666666666666667 cổ phiếu trước khi chia tách, trở thành 0,416666666666667 cổ phiếu sau khi gộp. 

Đợt chia tách lần thứ 5 của UVXY diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2015. Đây là đợt chia tách ngược lại 1 ăn 5, nghĩa là cứ 5 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi gộp cổ phiếu, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 0,41666666666666667 cổ phiếu trước khi gộp, trở thành 0,0833333333333334 cổ phiếu sau khi gộp.

Đợt chia tách thứ 6 của UVXY diễn ra vào ngày 25 tháng 7 năm 2016. Đây là đợt chia tách ngược lại 1 ăn 5, nghĩa là cứ 5 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 0,083333333333333334 cổ phiếu trước khi gộp, trở thành 0,0166666666666667 cổ phiếu sau khi gộp. 
Lần chia tách thứ 7 của UVXY diễn ra vào ngày 12 tháng 1 năm 2017. Đây là lần chia tách ngược lại 1 ăn 5, nghĩa là cứ 5 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia tách, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 0,016666666666666667 cổ phiếu trước khi gộp trở thành 0,00333333333333333 cổ phiếu sau gộp.
Đợt chia tách thứ 8 của UVXY diễn ra vào ngày 17 tháng 7 năm 2017. Đây là đợt chia tách ngược lại 1 ăn 4, nghĩa là cứ 4 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia tách, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 0,0033333333333333333 trước khi chia tách, trở thành 0,000833333333333334 cổ phiếu sau khi gộp. 

Đợt chia tách thứ 9 của UVXY diễn ra vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. Đây là đợt chia tách ngược 1 ăn 5, nghĩa là cứ 5 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia cổ phiếu, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 0,00083333333333333334 trước khi gộp trở thành 0,000166666666666667 cổ phiếu sau khi gộp. 
Đợt chia tách lần thứ 10 của UVXY diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 2021. Đây là đợt chia tách ngược lại 1 ăn 10, nghĩa là cứ 10 cổ phiếu UVXY sở hữu trước khi chia tách, cổ đông hiện sở hữu 1 cổ phiếu. Ví dụ: từ 0,00016666666666666667 trước khi gộp trở thành 1,66666666666667e-05 cổ phiếu sau khi gộp.

Khi một công ty như ProShares Trust Ultra Vix Short Term Futures Etf tiến hành chia ngược cổ phiếu, thường là do cổ phiếu đã giảm xuống mức giá trên mỗi cổ phiếu thấp hơn mức công ty mong muốn. Điều này có thể quan trọng bởi vì, ví dụ, một số loại quỹ tương hỗ có thể có giới hạn chi phối việc họ có thể mua cổ phiếu nào, dựa trên giá mỗi cổ phiếu. Các mức giá $ 5 và $ 10 có xu hướng quan trọng trong vấn đề này. 

Các sàn giao dịch chứng khoán cũng có xu hướng xem xét giá mỗi cổ phiếu, đặt giới hạn thấp hơn cho tính đủ điều kiện niêm yết. Vì vậy, khi một công ty thực hiện chia tách ngược lại(gộp), nó sẽ xem xét toán học về giá trị vốn hóa thị trường trước và sau khi chia tách ngược diễn ra và kết luận rằng nếu mức vốn hóa thị trường vẫn ổn định, số lượng cổ phiếu giảm sẽ dẫn đến giá trên mỗi cổ phiếu cao hơn.

Nhìn vào lịch sử phân tách ngược của UVXY từ đầu đến cuối, số lượng cổ phiếu ban đầu là 1000 cổ phiếu sẽ chuyển thành 1,66666666666667e-05 ngày hôm nay. 

Dưới đây, chúng ta hãy xem xét tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm - viết tắt là CAGR - của khoản đầu tư vào cổ phiếu của ProShares Trust Ultra Vix Short Term Futures Etf, bắt đầu bằng việc mua UVXY với giá 10.000 đô la cho mỗi cổ phiếu UVXY trong 10 năm qua từ 2012 đến 2022 xem như thế nào?

Bỏ tiền ra mua 1 cổ phiếu UVXY vào đầu năm 2022
Không có cổ tức được tái đầu tư
CAGR được điều chỉnh theo gộp UVXY
Ngày bắt đầu: 22/05/2012
Ngày kết thúc: 19/05/2022
Giá khởi điểm / cổ phiếu: $ 198,600,000.00
Giá cuối kỳ / cổ phiếu: $ 15,98
Cổ tức thu được / cổ phiếu: $ 0,00
Tổng lợi nhuận: -100,00%
Tổng lợi nhuận trung bình hàng năm: -80,49%
Đầu tư ban đầu: $ 10.000.00
Đầu tư kết thúc: $ 0,00
Năm: 10.00

Thế nhưng tại sao người ta vẫn đầu tư vào cổ phiếu UVXY mỗi ngày lên đến hàng chục triệu cổ? Vì đầu tư theo lệnh “option” hoặc mua cổ phiếu UVXY cho lợi nhuận nhanh trong ngày theo hướng đi lên xuống của thị trường. Ngoài ra, khi thị trường hỗn loạn cổ phiếu này từ $10 sẽ bay đến $1.000 chỉ trong vài tuần. Ví dụ như vào lúc toàn thế giới cấm cửa vì ”đại dịch con vịt ảo tung chảo” chỉ vài ngày nó từ $109 tăng đến $940 vào ngày 18/3/2020, trong khi hôm nay nó chỉ $16.01!
 
Nếu ngược dòng thời gian về trước cách nay 5 năm, khi mà cả khối Ả Rập tuyên bố cắt quan hệ với Qatar vì cáo buộc Qatar ủng hộ phiến quân IS theo Iran làm thì trường chứng khoán Qatar mất 15% giá trị và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ cũng hỗn loạn trong 1 tuần giá của UVXY từ khoảng $400 lên $2.340 vào ngày 22/5/2017! 

Các nhà hoạch định kinh tế Hoa Kỳ là những bậc tinh hoa về kinh tế tài chính toàn cầu. Họ đưa ra những mã chứng khoán mà không có một sự đầu tư tiền bạc, không làm ra sản phẩm cho xã hội, nhưng lại đánh đúng vào sự tham vọng của nhà đầu tư, tay chơi chứng khoán để tạo dòng tiền chạy trong nền kinh tế. Tiền là máu huyết, tiền chạy ắt cơ thể kinh tế Hoa Kỳ sẽ khỏe mạnh mà không có quốc gia nào so kịp. Những mã này rất nhiều, ví dụ như: SPY, UVXY, SOXS, SOXL, và các ETF rất nhiều không kể xiết.

Như vậy, bây giờ đã đến lúc đầu tư vào UVXY chưa, khi mà thị trường đang bắt đầu hỗn loạn vì suy thoái kinh tế Mỹ và toàn cầu do con vịt ảo và chiến tranh Ukraine gây ra?

Lindale, 13:54 Friday, 20th May 2022

Đăng nhận xét

0 Nhận xét