VẤN ĐỀ TƯ DUY - KỲ III: TƯ DUY CỦA NGƯỜI BÌNH THƯỜNG.


Bài đọc liên quan:

VẤN ĐỀ TƯ DUY - KỲ I: TƯ DUY LÀ GÌ?

VẤN ĐỀ TƯ DUY - KỲ II: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CỦA TƯ DUY

Tôi phải viết 2 phần trước để các bạn nào chưa quan tâm vấn đề này đọc, vì nó quan trọng nhất của cuộc đời một con người cần phải hiểu cơ bản về tư duy.

Đến phần này tôi đặt vấn đề Tư duy của người bình thường. Tại sao phải là người bình thường? Vì còn có Tư duy của tinh hoa, lãnh đạo các Công ty, Tập đoàn và cả lãnh đạo Quốc gia, hoặc các Nhà tư tưởng, Khoa học gia lừng danh thế giới, nó được gọi là TƯ DUY THÔNG MINH. Khác nhau rất lớn trong 2 nhóm người tư duy bình thường và nhóm người tư duy thông minh.

Tư duy của người bình thường như tôi đã từng viết trên trang bshohai1.blogspot.com. Bây giờ tôi xin đưa link cho mọi người vào đó mà đọc bài: "Các bước tư duy và tâm lý của trẻ ở bậc phổ thông theo link sau:

https://bshohai1.blogspot.com/…/cac-buoc-tu-duy-va-tam-sinh…

Tóm lại có 3 loại tư duy của người bình thường là:

1. Tư duy quan sát và ghi nhận hay còn gọi là tư duy 1 bước. Tôi gọi tắt là cấp độ 1.

2. Tư duy phân tích hay còn gọi là tư duy 2 bước hay tư duy đúng sai. Tôi gọi tắt là cấp độ 2.

3. Tư duy phản biện hay còn gọi là tư duy 3 bước. Tôi gọi tắt là cấp độ 3.

Khi là người bình thường ai cũng có thể bị vướng lại ở cấp độ 1 hoặc 2, nếu họ bị trong một môi trường xã hội gò ép tư duy theo một hướng, không tôn trọng sự khác biệt, rất cực đoan, hiếu chiến. Khi vướng vào ở tư duy quan sát ghi nhận và tư duy đúng sai cả cuộc đời thì con người đó không thể sống một cách độc lập về tư tưởng và hành động.

Tại sao như vậy? Vì ở họ, dù 100 tuổi họ vẫn khăng khăng cái họ nghĩ và hành động là đúng hoặc sai chứ không có cái nửa đúng nửa sai. Chắc chắn cuộc đời họ sẽ khó thành công. Họ không có sự độc lập trong suy nghĩ và hành động độc lập mà họ bị số ít dẫn đường dù con đường đó không nhân văn, thiếu tử tế. Điều không may là, số đông bị vướng vào ở 2 cấp độ 1 & 2 này chiếm tới 90% nhân loại trên quả địa cầu!

Trong 10% còn lại thì 9% chuyển được sang cấp độ 3: tư duy phản biện. Khi một người nằm trong số 9% này họ sẽ thành công trong cuộc sống, nhưng không thể an nhàn và thánh thiện, không thể hiểu cho đi là không cần phải nhận về, nhưng cho đi lại được nhận về rất lớn, nó vô hình nhưng to lớn không thể cân đong đo đếm.

1% còn lại thuộc vào nhóm tư duy thông minh. Khi đạt đến tư duy thông minh người ấy sẽ thành đạt tột đỉnh vinh quang một cách chủ động, không ai có thể ngăn cản được. Song số 1% này có thể sẽ rẽ sang 2 ngã:

1. Tử tế.
2. Kẻ bất lương.

Tại sao như vậy? Tôi sẽ viết ở phần tiếp theo về Tư duy thông minh.

Tư Gia, 7:11, 12 July, 2020

Đăng nhận xét

1 Nhận xét