VÌ Ý THỨC HỆ HAY VÌ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC?

Ngày đăng: [Wednesday, June 15, 2011]
Sau sụp đổ Liên Xô và Đông Âu, xem như ý thức hệ cánh tả đơn nguyên, mà người ta thường dùng từ "chủ nghĩa cộng sản" xem như đã đi vào quá khứ ngay từ trong cái nôi mà nó đã được sinh ra. Thế nhưng ở đâu đấy trên quả đất này, vẫn còn những tư tưởng neo bám cái đã chết.

Không hiểu vì sao, ngay cả lúc này ở bên kia bờ đại dương của châu Mỹ, cũng xuất hiện vài lãnh tụ như Hugo Chavez của Venazuela muốn đi theo con đường của ý thức hệ cánh tả đơn nguyên. Trong khi, nơi mà sao chép bản sao cánh tả đơn nguyên cực đoan ở trời Phi - Lybia - đang trên con đường sụp đổ. Mặc dù ngày nay đốt đuốc đi tìm cũng không còn thấy nơi đâu còn hình thái kinh tế bao cấp của chủ nghĩa xã hội.

Vì đứng trên quan niệm triết học duy vật thì đơn nguyên là không có mâu thuẩn và đối lập, ắt không thể phát triển, mà chỉ đi đến chỗ tàn lụi.

Thế giới của thế kỷ 21 không còn là chiến tranh ý thức hệ, mà là chiến tranh của năng lượng, nguồn nước và lương thực. Mọi tư tưởng neo bám ý thức hệ chỉ còn là ngụy biện để mưu cầu thấp hèn của bản chất loài người.

Quay lại câu chuyện biển Đông năm 2011 là một câu chuyện lắm điều để viết. Một trong những việc đáng lưu tâm nhất là câu chuyện ý thức hệ. Hai anh em cùng ý thức hệ đã từng là môi hở răng lạnh lại choảng nhau vì chén cơm manh áo trên biển Đông. Để rồi người yếu hơn phải cầu viện. Sau cầu viện thì kẻ mạnh hơn lại xuống giọng ôn tồn, sau khi lên gân mấy bận.

Quy luật của muôn đời là mạnh hiếp yếu, cá lớn nuốt cá bé. Dù có là anh em, vợ chồng trong gia đình, ai mạnh vì gạo bạo vì tiền thì người ấy cất tiếng hót. Thế thì dù có là láng giềng cùng ý thức hệ, khi khó khăn chồng chất cũng không thể ngồi với nhau toan tính, mà phải động thủ kiêu binh.

Thế thì một số câu hỏi đặt ra là: ý thức hệ dùng để làm gì trong tạo ra hình thái chính trị xã hội của một quốc gia? Nó nhằm phục vụ cho quốc gia dân tộc hay nhằm cho việc khác? Và có phải chăng chúng ta cần phải neo bám bất kỳ một ý thức hệ nào đó, dù nó không giải quyết được bài toán cơm áo gạo tiền và sự hùng cường cho dân tộc hay cần phải vứt bỏ nó?

Có lẽ trả lời được những câu hỏi này một cách rành mạch các chính khách sẽ có một con đường sáng sủa cho quốc gia dân tộc.

Asia Clinic, 18h10', ngày thứ Tư, 16/6/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét