TUYÊN BỐ CHUNG CỦA HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH HOA KỲ ASEAN TẠI SUNNYLANDS

Ngày đăng: [Wednesday, February 17, 2016]


Sau đây là toàn văn của Tuyên bố chung của Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ với Cộng đồng Đông Nam Á đã được ký kết trong tối hôm qua giờ Việt Nam. Tôi xin lược dịch để người dân Việt Nam nắm và tìm hiểu.

Sunnylands, California

Ngày 15-16 tháng 2 năm 2016

Chúng tôi những người đứng đầu Nhà nước / Chính phủ các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ tập trung tại Sunnylands, California, vào 2 ngày 15-16, tháng Hai, năm 2016, cho một Hội nghị đặc biệt của của những nhà lãnh đạo. Đây là Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hoa Kỳ-ASEAN đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ và cũng là Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau khi thành lập Khối Cộng đồng chung ASEAN.

Hội nghị đã đánh dấu một năm bước ngoặt cho cả hai bên ASEAN Hoa Kỳ, và cho một sự xích lại ngày càng gần nhau của Hoa Kỳ-ASEAN trong quan hệ đối tác chiến lược. Trong năm 2015, các nước thành viên ASEAN đã tổ chức lễ thành lập Cộng đồng chung ASEAN, làm việc cùng nhau hướng tới một ASEAN tốt hơn nhằm phục vụ người dân của khu vực Đông Nam Á.

Tại Hội nghị thượng đỉnh của chúng ta tại Kuala Lumpur vào tháng 11 năm 2015, chúng ta đã nâng mối quan hệ Hoa Kỳ-ASEAN lên tầm đối tác chiến lược, công nhận việc chuyển đổi mối quan hệ của chúng ta trong nhiều năm qua. Nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt này, chúng tôi những người đứng đầu Nhà nước / Chính phủ các nước thành viên của ASEAN và Hoa Kỳ có cơ hội này, để tái khẳng định những nguyên tắc quan trọng mà sẽ hướng tới hợp tác của chúng tôi đi về phía trước:

1. Chúng tôi cùng nhau tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và độc lập chính trị của tất cả các quốc gia bằng sự duy trì vững chắc các nguyên tắc và mục đích của Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN và luật pháp quốc tế;

2. Vì tầm quan trọng của sự thịnh vượng chung, tăng trưởng kinh tế toàn diện bền vững và phát triển, và ươm mầm cho những thế hệ trẻ của chúng tôi để duy trì liên tục trong hòa bình, phát triển và ổn định vì lợi ích chung;

3. Công nhận lẫn nhau về tầm quan trọng của việc theo đuổi các chính sách dẫn đến nền kinh tế năng động, cởi mở và cạnh tranh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, đổi mới, tinh thần kinh doanh và kết nối, và hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ(SEMs: Small and medium-sized enterprises) và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia;

4. Chúng tôi cam kết đảm bảo cơ hội cho tất cả các dân tộc của chúng ta, thông qua tăng cường dân chủ, tăng cường quản trị tốt và tuân thủ các quy định của pháp luật, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền và quyền tự do cơ bản, khuyến khích thúc đẩy sự khoan dung và sự tự điều tiết, và bảo vệ môi trường;

5. Tôn trọng và hỗ trợ cho các trung tâm của ASEAN và các cơ chế do ASEAN lãnh đạo trong cấu trúc khu vực phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương;

6. Cam kết cho một trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ nhằm duy trì và bảo vệ các quyền và đặc quyền của tất cả các nước;

7. Cam kết chung về việc giải quyết các tranh chấp theo phương pháp hòa bình, bao gồm tôn trọng đầy đủ các quy trình pháp lý và ngoại giao, mà không cần đến sự đe dọa hoặc sử dụng vũ lực phù hợp với những nguyên tắc được thừa nhận của luật pháp quốc tế và Công ước năm 1982 của Liên Hợp Quốc về Luật Biển ( UNCLOS);

8. Cam kết chung về việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực, bảo đảm an ninh và an toàn hàng hải, bao gồm cả quyền tự do hàng hải và quyền sử dụng hợp pháp khác của các vùng biển, và không bị cản trở thương mại hàng hải hợp pháp như được mô tả trong Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật biển (UNCLOS) cũng như phi quân sự hóa và tự kiềm chế trong việc tiến hành các hoạt động;

9. Cam kết chung tăng cường hợp tác để giải quyết các thách thức chung trong lĩnh vực hàng hải;

10 Quyết tâm mạnh mẽ về các vấn đề toàn cầu như khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan, buôn bán người, buôn bán ma túy, và đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, cũng như buôn bán bất hợp pháp động vật hoang dã và gỗ;

11. Cam kết chung để giải quyết biến đổi khí hậu và phát triển bền vững về môi trường ASEAN với thời tiết, cũng như để các quốc gia thành viên thực hiện sự quyết tâm đóng góp theo Hiệp định về khí hậu của Paris 2015;

12. Cam kết chung thúc đẩy an ninh và ổn định đối với không gian mạng phù hợp với các chuẩn mực về hành vi do nhà nước chịu trách nhiệm;

13. Hỗ trợ cho sự tiến bộ một cách mạnh mẽ, ổn định, gắn kết với chính trị, hoàn thiện kinh tế thị trường, có trách nhiệm xã hội, cộng đồng thân thiện, con người là trung tâm và dựa trên luật Cộng đồng ASEAN;

14. Cam kết chung tăng cường kết nối giữa người với người thông qua các chương trình có sự tham gia của cộng đồng ASEAN và công dân Mỹ, đặc biệt là giới trẻ, và thúc đẩy những cơ hội đến với tất cả các dân tộc của chúng ta, đặc biệt những vấn đề dễ bị tổn thương nhất, nhằm thực hiện tầm nhìn của Cộng đồng ASEAN;

15. Cam kết chung thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển bền vững thông qua việc thực hiện Chương trình nghị sự phát triển bền vững và Chương trình hành động Addis Ababa đến năm 2030, nhằm đảm bảo một xã hội bền vững, công bằng và toàn diện mà không có bất kỳ quốc gia nào tụt hậu phía sau;

16. Cam kết chung tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là các cơ chế do ASEAN lãnh đạo hiện có; và cuối cùng là

17. Cam kết chung tiếp tục đối thoại chính trị giữa những người đứng đầu ở cấp Chính phủ / Nhà nước thông qua các cuộc tham dự lãnh đạo của chúng ta tại các Hội nghị Thượng đỉnh các lãnh đạo của Hoa Kỳ-ASEAN hàng năm và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á.

Asia Clinic, 9h40' ngày thứ Tư, 17/02/2016

Đăng nhận xét

0 Nhận xét