"TƯ BẢN GIÃY CHẾT" HIỂU DUY VẬT LUẬN KHÔNG?

Ngày đăng: [Wednesday, July 20, 2011]

Ngày mai chế độ "xã hội chủ nghĩa ưu việt" Việt Nam ngồi lại với nhau ở cái gọi là quốc hội để bàn nhau phát triển như thế nào cho thời kỳ mới.

Hơn tháng nay tôi đã viết loạt bài về duy vật luận trong quản lý và điều hành cũng như hình thái xã hội Việt đương đai vì sao nó cũng đang giãy chết, và đang cần liều thuốc cải tử hồi sinh. Nếu không viết sự hiểu biết về duy vật luận của Engels của bọn "tư bản giãy chết" thì quả là điều thiếu sót nghiêm trọng cho loạt bài này.

Tụi "tư bản giãy chết" mà đứng đầu là tụi Mỹ nó ngu lắm khi nó thúc đẩy cái riêng phát triển đến tận cùng, xong rồi mới bắt cái riêng đóng thuế đến tận cùng xương tủy để lo cho cái chung. Nó trao quyền quyết định đến từng tiểu bang, thậm chí nó trao quyền giáo dục đến tận trường học. Nó không ôm đòm để kiếm chác, để nó lo những cái chung không chỉ nước Mỹ, mà cho toàn thế giới, để quay lại lo cái riêng của nước Mỹ. Ngu gì ngu dữ vậy Mỹ? Khi không đem tiền cho học sinh thế giới ăn học? Khi không nhảy vào cứu trợ các nước nghèo? v.v... Để rồi an sinh xã hội của người nghèo, trẻ con nước Mỹ đau ốm và học hành không tốn tiền?

Tụi "tư bản giãy chết Mỹ" nó cũng ngu lắm. Nó hiểu có thực mới vực được đạo - vật chất ý thức - một cặp phạm trù đánh vào bản năng sinh tồn của con người rất quan trọng. Nên nó giúp dân nó có cái ăn dư dật, nên mới có tiền đóng thuế theo đúng pháp luật nó đẻ ra, để nó đứng đầu thế giới mà, cấm có nước nào trên thế giới được cãi. Ngu gì mà ngu dữ vậy hả Mỹ? Sao lại ngay cả đất đai, thậm chí có cái mỏ dầu nằm bên dưới mãnh đất dân ở cũng trao quyền sở hữu cho dân là làm sao? Tớ sống ở một nước xã hội cộng sản ưu việt, luôn lấy cái chung làm đầu, nên xã hội của tớ không ai lo cái gì cả, cái chung chỉ là miếng bánh vẽ để còn chấm mút vật chất cho cái riêng chứ?

Tụi "tư bản Mỹ giãy chết" nó ngu lắm. Nó chả biết gì hiện tượng với bản chất. Nó cứ cắm đầu đi tìm bản chất, mà không dùng hiện tượng để mỵ dân trong cai trị. Nên nó cứ hết phát minh này đến phát minh nọ để rồi các nước khác ăn cắp bản quyền về dùng mà không có chi phí nghiên cứu hay bản quyền sáng chế cũng "đi tắt đón đầu".

Tụi "tư bản Mỹ giãy chết" nó ngu lắm. Nó chả biết gì là ngẫu nhiên và tất nhiên. Nên nó muốn có diễn biến hòa bình ở đâu là nó thực hiện được như đi chợ mua bó rau muống. Nó muốn Bắc Phi Trung Đông làm những cuộc cách mạng dân chủ thì nó chỉ cần thòi cái anh da đen con rơi của tay du học sinh Kenya, lên làm tổng thống, và chỉ uốn ba tấc lưỡi trong vài bài diễn văn là dân cùng khổ ở những xứ này tất nhiên phải làm cách mạng. Đằng sau những cuộc cách mạng ấy là gì, nếu không là làm cho anh em 4 tốt và 16 vàng gấu ó nhau ở biển Đông vì nguyên nhiên liệu?

Tụi "tư bản giãy chết Mỹ" nó ngu lắm. Nó chả hiểu gì 2 nguyên lý phổ biến và nguyên lý của sự phát triển, nên nó cứ bô bô thực hiện cho dân nó biết, mà không sợ dân nó phản đối, biểu tình chi cả. Ngu gì mà ngu dữ vậy hả Mỹ? Ngu chi mà ngu rứa hả Mỹ? Ngu đến độ mà công dân của nước chúng mày lại là số 1 thế giới là sao?

Tụi "tư bản Mỹ giãy chết" nó ngu lắm. Nó chả hiểu gì 3 qui luật: mâu thuẩn, thống nhất các mặt đối lập và lượng chất. Nên nó mới tạo ra tam đầu chế - lập pháp, tư pháp và hành pháp - mà lại còn đa nguyên con voi con lừa độc lập với nhau để kiểm soát, kiểm tra nhau làm gì? để rồi hôm nay phải ngồi cãi nhau chuyện tăng nợ trần nước Mỹ làm gì cho nó khổ? Có bộ lọc với nhau làm gì để giảm bớt tham nhũng? Sao không học hệ thống chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan ưu việt xã hội cộng sản kiểu mới ở phướng Đông, để mà thống nhất các mặt đối lập dễ dàng, không cần cãi nhau, tranh luận cho đến tận cùng bản chất. Chỉ cần đồng thuận trong thập tứ đại gia trong nhà với nhau để còn dễ dàng kiếm chác chứ? vật chất - ý thức, có cái riêng đầy túi hiểu chữa?

Tụi "tư bản giãy chết Mỹ" nó ngu lắm. Nó chả hiểu mẹ gì duy vật luận cả. Nên nó chỉ biết sử dụng duy vật luận như một lũ nhai lại, để rồi, nước Mỹ mới lập quốc chỉ 235 năm mà nó phải khổ, khi phải đứng đầu thế giới, giành quyền kiểm soát tài chính kinh tế, quân sự, tư tưởng tự do dân chủ, v.v... làm đại ca thế giới, gồng gánh khắp nơi. Ở đâu có loạn thì nó tới. Ở đâu có khủng bố nó cũng tới. Ở đâu có kẻ muốn bá quyền, nó cũng tới. Ở đâu con người mất quyền sống, nó cũng chía mũi vào, v.v... và v.v... Đúng là "tư bản Mỹ giãy chết" chính hiệu là tên "xen đầm quốc tế" như đảng ta đã "dạy".

Ngu chi ngu rứa vậy Mỹ hè? Phải sáng tạo và qua xứ Việt của tớ mà học cách sử dụng và vận hành xã hội bậc thầy của duy vật biện chứng nhé!

Asia Clinic, 8h54', ngày thứ Tư, 20/7/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét