THỜI CƠ BẤT TUÂN DÂN SỰ VIỆT NAM ĐÃ ĐẾN

Ngày đăng: [Saturday, May 07, 2016]
"Bất tuân dân sự là nhiệm vụ thiêng liêng khi một chính quyền không còn luật pháp hoặc tham nhũng - Civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless or corrupt."

Bài đọc liên quan: 
+ Étienne De La Boétie và bất tuân dân sự
+ Hãy làm phong trào bất tuân dân sự vì Formosa và Bauxite
+ Nói vái các cháu an ninh, cảnh sát và quân đội địa phương

LƯỢC SỬ

Lược sử bất tuân dân sự để thất con đường này đòi hỏi phải kiên trì, đồng lòng tooàn dân cho một lý tưởng vì quốc gia dân tộc độc lập, tự chủ và hùng cường. Không nắm sử, lòng yêu nước thương nòi sẽ không thực sự có, vì không hiểu được nno64i đau của giống nòi dù là dưới ách thống trị của ngoại bang hay nội xâm.

Lịch sử bất tuân dân sự đầy đủ trên thế giới được ông Boétie viết ra khoảng giữa thế kỷ XVI, lúc nước Pháp sống dưới bầu không khí ngột ngạt độc tài của vua Louis XIV, như tôi đã viết trong bài giới thiệu. Nhưng cuộc cách mạng Pháp lúc ấy lại diễn ra trong triều đình vua Louis XIV, khi những người lính ngự lâm thân cận đảo chính, mà chúng ta thường được đọc và xem cả tiểu thuyết lẫn phim hư cấu của Alexan Duma cha: Ba chàng lính ngự lâm với nhân vật chính là d'Artagnan.

Thời cơ của nước Pháp ngày ấy Hoàng gia Bourbon hoang dâm, tàn ác, độc tài với nhiều thân hữu trong hoàng giao ăn chia đất nước, và dân chúng. Toàn dân Pháp tự nguyện làm nô lệ, ông La Boétie đã cho ra đời Luận văn về sự nô lệ tự nguyện. Nhưng sau đó, các chính khách Pháp đã sửa đổi và biến thành nền chuyên chế quân chủ độc tài hơn để kéo dài ngai vị của mình cho mãi đến cuộc cách mạng Pháp 1789, và nền quân chủ chuyên chế bị loại bỏ vào 1792.

Tuy lý thuyết Bất tuân dân sự được Pháp đưa ra, nhưng Hoa Kỳ lại là quốc gia đầu tiên áp dụng thành công với cuộc cách mạng Trà trong 8 năm kiên trì đấu tranh của 13 bang thuộc địa với thực dân Anh từ năm 1775 đến 1783, và buộc Anh phải trao trả độc lập hoàn toàn. 9 năm sau 1792 Pháp mới thành công cuộc Đại cách mạng, nhưng rồi lại trở về quân chủ chuyên chế dưới triều Napoleon Bonapatre, mãi sau chiến tranh thế giới II, tướng Charles De Gaulle mới thực sự đọc tuyên ngôn độc lập và thiết lập nền Đệ ngũ Cộng hòa Pháp năm 1958, chính thức xóa sổ chế độ quân chủ độc tài!

Sau đó là các quốc gia châu Âu lần lượt đi theo để hoàn thiện thể chế quốc gia. Nhưng do sự ra đời của chủ thuyết Marx Engels vào cuối thế kỷ XIX, thế giới nhảy vào tư tưởng chém giết của chủ nghĩa cộng sản, mà quên đi Bất tuân dân sự khi ông Mahatma Gandhi làm thành công tại Ấn Độ. Chỉ có ông Nelson Mandela là đi theo con đường Bất tuân dân sự chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid từ năm 1948, mãi đến 1994 mới thành công với vai trò tổng thống Nam Phi sau khi 27 năm trongt tù vẫn kêu gọi đấu tranh từ 1962 đến 1990 được ra tù.

Các quốc gia Đông Âu thuận lợi hơn trong việc kêu gọi bất tuân dân sự sau khi nhờ vào tuyên bố của ông Mikhail Gorbachev, tổng bí thư đảng cộng sản cuối cùng của Liên Xô tuyên bố giải tán đảng cộng sản, và cho phép các thuộc địa Đông Âu mà Liên Xô chiếm đóng tùy nghi di tản. Cho nên, các quốc gia Đông Âu khó lòng thành công những cuộc cách mạng nhung ở Ba Lan, Tiệp Khắc qua con đường Bất tuân dân sự, nếu không có công lao to lớn của Gorbachev và Elsin ở Liên Xô.

Gần đây nhất, bà Aung Sun Suu Kyi đã thành công bằng con đường Bất tuân dân sự tại Miến Điện. Đảng của bà đã thắng lớn trong kỳ bầu cử vào ngày 9 tháng 11 năm 2015, và đã nắm quyền điều hành đất nước sau hơn 20 năm bị chính quyền độc tài quân sự quản thúc, quản chế đến ngay cả đám tang của chồng mình ở Anh quốc bà cũng không dám về dự, vì sợ chính quyền Miến Điện không cho phép bà hồi hương để lãnh đạo phong trào bất tuân dân sự.

Con đường Bất tuân dân sự của Việt Nam cũng đã được 2 chí sĩ Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu kêu gọi và thành lập 2 phong trào: Duy Tân do Phan Bội Châu năm 1904, Đông Du do Phan Chu Trinh năm 1906 sau khi đi Nhật gặp cụ Phan Bội Châu theo lý tưởng "đấu tranh bất tuân dân sự cho dân quyền, và tự khai hóa" nhằm tạo ra dân khí và dân trí nước Việt khi thời cơ chín muồi của hơn nửa thế kỷ bị thực dân Pháp đô hộ. Nhưng con đường Bất tuân dân sự của 2 ông đã bị con đường đấu tranh vũ trang chém giết để cướp chính quyền của ông Hồ Chí Minh lấn át. Lịch sử dân tộc đi sang một khúc quanh bị tráng cho đến hôm nay trở thành bi kịch dưới chế độ cộng sản độc tài thei kiểu chế độ quân chủ chuyên chế tập thể.

NHỮNG YẾU TỐ THỜI CƠ CHO BẤT TUÂN DÂN SỰ ĐI ÊẾN THÀNH CÔNG

Một câu nói nổi tiếng của ông Mahatma Gandhi làm kinh điển cho thời cơ chín muồi bắt đầu phong trào bất tuân dân sự ở các quốc gia mà dân chủ, dân sinh không còn mà ai quan tâm đến phong trào này cũng biết là: "Bất tuân dân sự là nhiệm vụ thiêng liêng khi một chính quyền không còn luật pháp hoặc tham nhũng - Civil disobedience becomes a sacred duty when the state becomes lawless or corrupt."

A. Cở sở lý luận làm tiền êề cho bất tuân dân sự:

Từ phát biểu của ông Mahatma Gandhi chúng ta thấy cơ sở lý luận cho phong trào thì, một chính quyền thói nát đã và đang có hoặc một trong hai 2 yếu tố quan trọng cho phong trào bất tuân dân sự bắt đầu thực thi là:

1. Một chính quyền không có luật pháp: Chính quyền Việt Nam hiện nay đã là một chính quyền vô luật pháp với việc côn đồ bắt dân và giết dân tại trại tạm giam mà không cần luật pháp. Ngay cả các văn bản pháp luật chỉ riêng 10 tháng năm 2014 đã có đến 9.017 văn bản pháp luật vi hiến! Không có một quốc gia nào có một con số văn bản pháp luật vi hiến nhiều như thế trên thế giới này. Ngay cả việc Formosa Hà Tĩnh ưược hoạt động tại khu công nghiệp Vũng Áng cũng vi phạm pháp luật khi chính phủ Việt Nam chưa đồng ý.

Đó là chưa kể việc quốc hội khóa XIII lại đi bầu cho một chính quyền mới của quốc hội khóa XIV sẽ phải làm, nó chứng tỏ hiến pháp Việt Nam hiện nay không vì dân, của dân, do dân mà vì giai cấp cầm quyền. Hơn 10 năm mà luật biểu tình không thể ra đời chỉ vì một hệ thống quân ộội và bảo an đất nước chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền xà xẻo ăn chia.

Huyện, xã, tỉnh Phú Yên cướp cả đầm tôm của dân bán cho các tập đoàn Trung quốc?

Rõ ràng, điều này đã đủ để dân nước Việt thực thi quyền lực của chính mình bằng con đường bất tuân dân sự với những gì một chính quyền vô luật pháp đưa ra. Nếu kể ra âây, thì không thể kể hết những gì chính quyền cộng sản ở Việt Nam là một chính quyền vô luật pháp từ khi nó cướp chính quyền vào ngày 02/9/1945.


Xếp hạng về tham nhũng của Việt Nam năm 2015

2. Một chính quyền tham nhũng: Tham nhũng ở Việt Nam từ 10 năm qua chính miệng của các lãnh ạạo Việt Nam công nhận là giặc nội xâm. ảảng cầm quyền ãã phải thành lập trở lại Ban nội chính trung ương đã bị ông cố thư tớớng Võ Văn Kiệt xóa sổ hơn 10 năm qua, chỉ vì phải làm nhiệm vụ chống tham nhũng. Những người am hiểu chính trị Việt Nam cho rằng, ban nội chính trung ương lập ra chỉ ểể tham nhũng lại những gì mà tham quan đã tham nhũng, chứ không chống ươợc tham nhũng, vì chế độ độc tài cộng sản ở Việt Nam ủng hộ tham nhũng khi quốc hội đồng ý luật hình sự sửa đổi năm 2015 cho phép tham quan chịu đóng 3/4 số tiền tham nhũng cho đảng cầm quyền thì thoát án tử. Ngay cả ông tổng bí thư ảảng kiêm trưởng ban chống tham nhũng cũng phải thốt lên rằng: "Chống tham nhũng cũng phải cần nghĩ đến việc ném chuột cũng sợ vỡ bình".

B. Thời cơ chín muồi và khả thi cho phong trào bất tuân dân sự:

Nhưng dù có 1 hoặc cả 2 yếu tố trên mà thiếu những yếu tố sau thì phong trào bất tuân dân sự sẽ không khả thi.

1. Thiên thời của chính quyền đã mất: Người Á Đông theo triết học Đong phương đi từ vũ trụ sang con người. Trời đất là đại vũ trụ, con người là tiểu vũ trụ. Khi đất trời không thuận thì con người cũng phải chuyển xoay êể hợp với lẻ tự nhiên, nếu không con người sẽ sinh bệnh, rối loạn xã hội là điều tất nhiên. Từ đầu năm Giáp Thân 2016 đến nay chỉ 3 tháng âm lịch nhưng từ miền Trung đến Nam bộ hạn hán, mất mùa, ngập mặn gay gắt nhất trong hơn nửa thỷ kỷ qua, thậm chí thiếu nước sinh hoạt vâ nhân tai chứ không phải thiên tai.

Hạn hán, ngập mặn là do nhân tai vì con người tự tàn phá thiên nhiên qua phá rừng, làm đập thủy ệiện, bẻ dòng chảy của những con sông thiên nhiên đã hình thành theo địa lý hàng ngàn hàng triệu năm qua. Thiên nhiên nổi giận để lấy lại sự cân bằng sinh thái tự nhiên.

Chưa hết, vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, Tây nguyên có 2 dự án Formosa Hà Tỉnh và Bauxite Tây Nguyên xả thải ô nhiễm ra môi trờờng sông hồ và biển cả cũng là hậu quả của nhân tai buộc thiên nhiên phải thể hiện quyền sống của mình. Di họa trầm tích độc chất từ công nghiệp này vào sông, hồ, biển cả sẽ còn ếến cả nửa thế kỷ sau cho các thế hệ Việt tương lai.

2. Địa lợi cũng không còn: Từ 1990, sau hiệp định Thành Đô mà 2 đảng cộng sản cầm quyền ở Trung Hoa và Việt Nam ký kết nhau, một quốc gia có địa lợi to lớn nhất khu vực Đông Nam Á như Việt Nam trở thành nhà tù của toàn dân cho ngooại bang cảng sản Trung Hoa. Biển không chỉ có chết từ đầu tháng 4/2016, mà thực sự đã mất từ 1988, khi mất 7 đảo, bãi đá ngầm ở Trường Sa.

3. Lòng dân đã ly tán và không tin vào nhà cầm quyền: Từ 2 yếu tố thiên thời và địa lợi trên đã đưa đến lòng đã mất. Kẻ đã từng nương dựa vào đảng cầm quyền để làm giàu cũng tẩu tán tiền bạc và gia đình ra nước ngoài sinh sống, việc này làm mỗi năm tiền từ trong nước tuồng ra nước ngoài mỗi năm lên đến 9 tỷ đô la. Bà Phạm Chi Lan phải thốt lên rằng: Đi định cư nước ngooài hết, đất nước này ai xây dựng đây?

Người dân nghèo không đủ điều kiện bỏ nước ra đi, thì bị chính quyền không tạo ềiều kiện để lo kế sinh nhai. Các nhóm lợi ích của đảng cầm quyền thi nhau lợi dụng các cơ quan bảo vệ nhà nước để đi cướp đất, cướp kế sinh nhai của dân từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái. Tiếng rên siết của dân thấu tận trời xanh, nhưng các quan cầm quyền vẫn dửng dưng lo chuyện bầu bán, lễ hội, làm dự án khủng tỷ đô để ăn chia.

Biểu tình ở Sài Gòn vì Formosa làm biển chết ngày 01/5/2016
Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tỉnh Phúc Kiến của đảng cầm quyền không còn thấy trong ngày biểu tình vì Formosa xả thải làm chết biển, đông nhất từ trước đến nay là một minh chứng hùng hồn người dân ãã quá chán ngán cái đảng và chính quyền do ông Hồ Chí Minh lập ra.

4. Kinh tế sụp đổ: Với 26 năm cởi trói kinh tế mà không cở áo chính trị, từ 1990 đến nay 2016, nền kinh tế chìm trong tham nhũng độc quyền ăn chia của đảng cộng sản, những dự án công, những quả đấm thép của đảng ra đời chỉ nhằm mục đích xà xẻo, rút tiền thuế của dân để ăn chia và tuồng ra nước ngooài dưới các hình thức khác nhau: ầầu tư, du học, di dân, v.v...

Tất cả đã để lại gánh nợ công lớn đến độ có thể làm phá sản nền kinh tế quốc gia cho những dân nghèo ở lại. Chính quyền chưa có một quốc sách nào khả dĩ để cứu nền kinh tế quốc gia qua văn kiện đại hội đảng cầm quyền lần thứ 12 cũng chỉ hiện đại hóa, công nghiệp hóa phá môi trơờng xà xẻo kiếm ăn, không gì mới.

Nhưng chính kinh tế sụp đổ lại là yếu tố quyết định nhà cầm quyền quy hàng, và bất tuân dân sự thành công! Vì chỉ cần có hành động đúng luật pháp nhưng đủ làm tổn hại đến những nhóm lợi ích về kinh tế của đảng cầm quyền trong vài năm, ví dụ như Hãy làm phong trào bất tuân dân sự vì Formosa và Bauxite là đảng cầm quyền sẽ tự tan rã trong khi kinh tế đang sụp đổ. Kinh tế là chính trị quy luật của muôn đời.

Tổng thống Obama đã phải đến ngay lập tức tại thành phố Flint, bang Michigan bị ô nhiễm chì nguồn nước theo thư của cô bé 8 tuổi Mari. Liệu bao giờ chính quyền cộng sản làm được điều này?

KẾT

Hơn bao giờ hết trong 41 năm sau mất miền Nam và 71 năm đảng cộng sản cướp chính quyền, lúc này là lúc chín muồi nhất mà người dân Việt Nam thực hiện phong trào bất tuân dân sự với những văn bản pháp luật vi hiến, và những kêu gọi bầu bán từ một chính quyền đầy tham nhũng vô luật pháp. Còn chờ đợi đến bao giờ?

Tôi không bi quan như chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, vì người Việt trong nước và trên tooàn cầu thừa người tài tâm và tầm vẹn toàn, chỉ làm sao chính trị nước Việt đi đúng quy luật xã hội học bằng con đường bất tuân dân sự buộc đảng cộng sản đang cầm quyền phải công nhận đã hết vai trò lịch sử.

Sài Gòn, 11h45' thứ Bảy, 07/5/2016

Đăng nhận xét

0 Nhận xét