THIÊN ĐỊA NHÂN - NƯỚC VIỆT CÒN GÌ?

Ngày đăng: [Friday, November 08, 2013]
Bài đọc liên quan:

Một quốc gia hưng hay vong thì 3 yếu tố nền tảng báo hiệu là: Thiên thời, Địa lợi và Nhân hòa. Tào Tháo được chữ thiên thời mà chỉ gầy cơ nghiệp một đời. Lưu Bị chỉ được chữ nhân mà cũng nên cơ nghiệp một đời. Tôn Quyền được chữ địa lợi cũng làm nên nghiệp một đời. Nhưng muốn vững bền thì cả 3 phải cùng hưng thịnh.

Nhìn lại nước Việt hôm nay, lòng người ly tán, niềm tin vào chế độ đã mất sạch. Cái mất đến nỗi phải vận động hành lang quốc hội rằng, các đại biểu quốc hội không nên bàn vấn đề tham nhũng trong cuộc họp dài nhất trong lịch sử nước Việt đến 41 này đang diễn ra ở Hà Nội.

Về thiên thời thì chỉ mới vào đầu tháng 10 âm lịch, nhưng đã có 13 cơn bão ập vào đất nước. Cơn bão số 13 - Haiyan - được xem là siêu bão sẽ đổ vào từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi. Khu vực ảnh hưởng có thể lũ lớn từ Thánh Hóa đến Khánh Hòa. Nơi mà có khoảng hơn 100 đập thủy điện lớn nhỏ đang xả lũ gây cuốn trôi học trò, mà chính quyền không báo trước.

Về địa lợi to lớn án ngữ một mặt tiền dài nhìn ra biển, dù đất nước ta có diện tích nhỏ, nhưng lại đang đương đầu với giấc mộng Trung Hoa làm bá chủ châu Á. 

Đây chỉ là một đúc kết ngắn để nhìn, và để rút ra những bài học gì cho hiện tại và cho tương lai đất nước. Rõ ràng Thiên, Địa và Nhân hôm nay của nước Việt chẳng còn gì ngoài ly tán, hiểm họa và tai ương. Nhưng quốc hội đã họp 12 ngày, mà chưa cho thấy có ánh sáng cuối đường hầm cho đất nước, và dân tộc, mà chỉ bàn nhau những câu chữ tối nghĩa, đánh tráo khái niệm để tốn tiền thuế của dân.

Khi một vương triều có dấu hiệu suy sụp thì thiên thời không còn, địa lợi trở thành hiểm họa và nhân tình bất hòa. Đó là quy luật của cuộc sống sinh động ngàn đời đã đúc kết mà thành.

Asia Clinic, 18h11' ngày thứ Bảy, 08/11/2013

Đăng nhận xét

0 Nhận xét