THẤY GÌ QUA VỤ ÁN ĐOÀN VĂN VƯƠN

Ngày đăng: [Monday, February 04, 2013]
Bài đọc liên quan:

Hôm nay là ngày bắt đầu phiên xử sơ thẩm vụ án Đồng Nọc Nạn thế kỷ XXI, có cái tên là vụ án Gia đình anh Đoàn Văn Vươn. Nếu vụ án Đồng Nọc Nạn xưa bắt đầu cho một thời kỳ nông dân Việt đứng lên chống thực dân Pháp trực diện sau 70 năm xâm lược, thì vụ án anh Đoàn Văn Vươn là thời kỳ nông dân Việt đứng lên chống lại chế độ cộng sản cầm quyền sau 68 năm cai trị.

Hai con số 68 và 70 năm ấy rất tương đồng về thời gian và cả về mặt lịch sử của đàn áp, bóc lột đến cực điểm của cái ác của loài người. Nhưng đằng sau vụ án Đồng Nọc Nạn sẽ là một cuộc vùng lên tự giải phóng dân tộc với ngoại bang xâm lược, thì đằng sau vụ án Đoàn Văn Vươn còn có nhiều ý nghĩa lớn hơn.

Ý nghĩa lớn đầu tiên cho thấy rằng, người mình cai trị đồng bào mình còn tệ hơn ngoại bang cai trị dân mình. Câu chuyện anh em, đồng bào nồi da nấu thịt trong suốt 20 năm - 1975 -1954 trong nội chiến - vết thương chưa lành miệng, thì chế độ cộng sản lại khoét sâu miệng vết thương bằng những nhát dao chí mạng. Nó làm mất hoàn toàn lòng tin của dân, trí thức và cán bộ của chế độ với đảng cầm quyền.

Ý nghĩa lớn thứ hai là, nó khẳng định thêm rằng với đảng cộng sản cầm quyền thì, không có nhà nước có hiến pháp và pháp luật. Vì, pháp luật chỉ phục vụ cho giai cấp cầm quyền. Luật thời chế độ này viết ra là để lý luận và bỏ tù bất kỳ người dân nào có hành động đi ngược với giai cấp cầm quyền, và tìm ra chứng cứ để tha bổng những ai mà được giai cấp cầm quyền muốn tha bổng, dù tội lỗi có tày trời.

Ý nghĩa quan trọng sống còn và quyết định cả vận mệnh và tương lai của dân tộc và tổ quốc là, có cứu được nền kinh tế và nền chính trị đang thối rửa từng ngày, có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng thập niên này. Đó là, những cam kết để gia nhập TPP - Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình dương: Trans-Pacific Stratergic Economic Partnership Agreement - cần 2 điều kiện tiên quyết, mà hơn 3 năm qua vẫn còn lấn cấn.

Điều kiện một nền kinh tế thị trường tự do hoàn toàn vẫn chưa hoàn thiện vì, vẫn chờ thay đổi hiến pháp trong tháng 10/2013 và chưa xong cổ phần hóa hoàn toàn  các doanh nghiệp nhà nước.

Nhưng điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất không thể cho qua là chính trị, một nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập và tự do dân chủ, mà Miến Điện đang đi theo.

Nếu vụ án Đoàn Văn Vươn kết thúc theo kiểu như án đã nghị là tội giết người, thì xem như cánh cửa TPP sẽ đóng lại với nhân dân và tổ quốc này ở yếu tố chính trị. Và cuộc sụp đổ kinh tế hiện nay với nợ công 60 tỷ đô la vì tham nhũng, sẽ không còn cách nào cứu được bằng sức mình, trong khi chính trị và kinh tế đang sụp đổ toàn diện. Vì theo tính toán, cứ mỗi năm sau gia nhập TPP, Việt Nam kiếm được lợi nhuận ít nhất là 26,2 tỷ đô la mỗi năm do những ưu đãi về thuế và phí xuất nhập khẩu với tình hình xuất nhập khẩu hiện nay.

Như trong 3 bài viết gần đây của tôi - Cô độc, Bày binh bố trậnĐám cưới chạy tan - thế giới đang phân cực rõ ràng. Một bên là cố thủ trong lô cốt phi nhân bản có Trung Hoa đứng đầu. Bên kia là một thế giới cấp tiến với sức mạnh toàn năng: mềm và cả cứng, đứng đầu là Hoa Kỳ. Thế giới ngày nay không còn đối đầu ý thức hệ ngu xuẩn như thời chiến tranh lạnh, mà là đối đầu trên thương trường với năng lượng, nguồn nước và lương thực.

Nếu không tự cứu được bằng sức mình bằng cách vào TPP, tức là đứng về phía Hoa Kỳ, thì, không còn cách nào hơn là đi vay mượn và làm thân lệ thuộc Trung Hoa. Kể từ hội nghị Thành Đô 1990 đến nay, Việt Nam đã sao y bản chính cả kinh tế lẫn chính trị Trung Hoa, chỉ sửa lại ngôn từ là kinh tế mang màu sắc Trung Hoa sang "mỹ từ" kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự trung thành tuyệt đối với Trung Hoa sẽ là điều không khó thấy sau khi Việt Nam tự đóng cánh cửa mở ra tương lai trước mặt mình.

Nếu vụ án Đồng Nọc Nạn mở ra cho tương lai dân tộc một cuộc cách mạng xã hội để có tên trên bản đồ thế giới. Thì vụ án Đoàn Văn Vươn sẽ cho ta thấy sự tồn vong của chế độ cộng sản trên đất Việt, chỉ trong thập niên này.

Asia Clinic, 11h32' ngày thứ Ba, 02/4/2013

Đăng nhận xét

0 Nhận xét