TẤT NIÊN RỒNG LỘN 2012

Ngày đăng: [Saturday, February 09, 2013]

Mấy hôm nay, đảng và chính phủ lên gân về hy vọng kinh tế 2013 - năm con rắn sẽ ngóc đầu chứ không rồng lộn cổ như năm 2012. Nhưng tớ nhìn lại cơ cấu kinh tế nước nhà nó không có gì thay đổi với hình thái chính trị đơn nguyên như sau:

Về tài nguyên thì: Than thì đến 2015 phải nhập, rừng thì hết rồi phải sang Kam và Lào để đốn. Biển thì cũng cạn dầu và hải sản thì bị Trung Hoa ngăn cấm hằng năm vào mùa biển lặng dễ đánh bắt xa bờ. Môi trường thì quá ô nhiễm dù là gần biển. Một phần nữa của nền kinh tế là vay ODA và đầu tư trực tiếp của nước ngoài mỗi năm khoảng 20 tỷ ông Tơn. Bao nhiêu của hồi môn ông cha để lại đã bán ăn hết rồi, lấy đâu nữa mà ăn?

Về khả năng làm ra tiền thì: Còn lại chỉ là kiều hối mỗi năm khoảng 12 tỷ Việt kiều gửi về. Nông dân là thành phần chủ lực làm ra sản phẩm cung cấp cho GDP khoảng 15 tỷ ông Tơn. Trí thức thì chỉ ngồi ăn bám chả làm ra sản phẩm gì. Lao động giản đơn thì đi làm gia công. Một ít du lịch chả bỏ bèn với vài tỷ ông Tơn. Chính khách thì bán đất giá cao để đẩy tăng trưởng tín dụng và GDP ảo.

Về kinh doanh tài chính thì: Đảng đã có những nghị định, nghị quyết độc quyền kinh doanh luôn cả vàng bạc và tiền tệ. Hầu hết tất cả các ngành ngon ăn đảng cũng gom luôn vào độc quyền như: điện, nước, xăng dầu, etc... Nhưng luôn báo lỗ khủng!

Ngó lại tất cả thì 90 triệu người Việt sức mạnh kinh tế nằm ở nông dân và lao động giản đơn. Còn trí thức là cục phân. Trong khi đó nông dân và lao động giản đơn đang bị ép thất nghiệp và bị cướp đất đai nhà cửa. Bao nhiêu thứ thuế, phí được ban hành ra nghị quyết, nghị định để bóc lột dân mà kiếm tiền cung phụng cho bộ máy lãnh đạo quốc gia và lương hưu trí. Thế thì tương lai sẽ ra sao?

Nên, theo tớ thì trước khi đất nước này được vực dậy thì chắc chắn phải có 1 cuộc cách mạng xã hội, còn không thì sẽ còn lụn bại nữa và không biết điều gì sẽ xảy ra? Máu có thể đổ nếu không khéo chống chèo.

Bảo trọng, bảo trọng. Hự hự,

Tư gia, 11h13' ngày 09/02/2013 nhằm 29 ném về 30 tháng Chạp 2012 Âm lịch năm thiếu.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét