SỰ KHÁC BIỆT

Ngày đăng: [Monday, August 31, 2015]


Nhiều bạn không hiểu sự khác biệt là gì, nhưng khi tranh luận cứ cãi chày, cãi cối, đưa ra ý kiến xằng bậy, ngụy biện, nhưng lại bảo rằng cần tôn trọng sự khác biệt của mình. Nên tôi xin định nghĩa sự khác biệt cho nó rõ ràng lại một lần nữa để cho nó thông, mậc dù, tôi đã nói về nó trong phần họp báo khi trao học bổng GO WEST Foundation vào ngày 05/5/2015 và có quay phim ghi lại điều này.

Họp báo trong buổi lễ trao học bổng GWF ngày 15/5/2015

Sự khác biệt là cái khác người, khác đời về mặc ý tưởng và hành động đi tìm ra một cái mới phục vụ cho một tổ chức hay cho nhân loại tốt đẹp hơn.

Sự khác biệt chỉ tìm thấy ở những cá nhân mà cả triệu hoặc tỷ người mới có được một người có được.

Các đại học lớn trên toàn cầu tìm kiếm sự khác biệt của thí sinh để tặng học bổng. Các giáo sư đi tìm sự khác biệt trong đề cương nghiên cứu của nghiên cứu sinh để cho học bổng nghiên cứu tiến sĩ. Các doanh nghiệp đi tìm các cá nhân có sự khác biệt để làm lãnh đạo công ty. Các chính khách đi tìm sự khác biệt để noi theo con đường xã hội học nhằm cải tạo xã hội. v.v...

Hoa Kỳ có sự khác biệt với toàn cầu nên chỉ sau 168 năm lập quốc - tính từ 1776 đến 1944 - là lãnh nhiệm vụ lãnh đạo toàn cầu. Tuyên ngôn độc lập và hiến pháp Hoa Kỳ trở thành kinh Thánh để các quốc gia khác sao chép để mỵ dân, nhưng không bao giờ thực hiện được.

Hay nói cách khác, sự khác biệt như là một ý tưởng của dự án đem đến một kết quả tốt đẹp trong tương lai, chứ không phải là cách để làm xấu đi một vấn đề nào đó. Ý tưởng hay ý kiến khác với cộng đồng mà đem đến hậu quả xấu thì không gọi là sự khác biệt.

Đúng nghĩa của sự khác biệt là ý tưởng mang đến một cuộc cách mạng về cả 2 lĩnh vực tư nhiên và xã hội. Vì cách mạng là thay cũ bằng cái mới, mà cái mới phải tốt đẹp hơn cái cũ.

Vì thế cho nên, khi nói rằng vì sự khác biệt để che đậy việc ném đá, bôi nhọ người khác - bỏ bóng đá người - là hoặc là ngụy biện, hoặc là không hiểu biết, hoặc là kẻ tay sai gian manh đang thực hiện hành vi xấu với cộng đồng.

Asia Clinic, 18h24' ngày thứ Hai, 31/8/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét