ĐIỀU ĐÁNG SỢ ĐÃ ĐƯỢC NÓI RÕ Ở QUỐC HỘI

Ngày đăng: [Thursday, November 20, 2014]
Bài đọc liên quan:

Mỗi kỳ họp quốc hội gần đây có nhiều phát biểu của các đại biểu thẳng thắng và trung thực hơn. Kỳ họp quốc hội lần này cũng vậy, điều đáng sợ là sự lệ thuộc vào Trung Hoa không thể thoát ra được.

Trong bài phát biểu của ông Trương Trọng Nghĩa của Sài Gòn đã nói lên điều đáng sợ nhất của Việt Nam hiện thời. Trong tất cả các cái đáng sợ là nợ tài chính không dám công khai để rồi mọi việc bị trói buộc, mà không thể gở ra. 

Có phải chăng tiến trình Hội Nghị Thành Đô 1990 đã và đang trở thành hiện thực, mà người dân bán tín, bán nghi rằng, nước Việt đã là một thuộc địa của Trung Hoa, nhưng tới giờ này, chưa có bất kỳ văn bảng bạch hóa về vấn đề này. Gần đây lại lòi ra nhiều dự án đáng lo ngại hơn cả bauxite Tây Nguyên như các dự án ở đèo Hải Vân - Huế.

Người phát biểu đúng thì bấm chuông không cho phát biểu, kẻ hô khẩu hiệu bằng phát biểu vuốt đuôi thì chiếm hết cả thì giờ tốn tiền của dân.

Tôi xin lưu lại youtube phát biểu của đại biểu Trương Trọng Nghĩa như là một bằng chứng lịch sử cho mai hậu trong bài viết ngắn này.Asia Clinic, 16h59' ngày thứ Năm, 20/11/2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét