HỌC VÀ HÀNH

Ngày đăng: [Monday, August 24, 2015]

Tôi không rõ sách giáo khoa này của tổ chức nào đưa ra để giáo dục kỹ năng sống cho trẻ? Vì con tôi không còn ở tuổi đến trường tiểu học. Nhưng giáo dục lòng dũng cảm và vượt lên chính mình như thế này không biết có đúng không, song ngày xưa thế hệ của tôi không "được" học những trò như thế này, mà chúng tôi vẫn không thấy mình hèn.

Nhưng hôm nay tôi thấy trên mạng internet có trung tâm giáo dục trẻ đã áp dụng và thực hành bài giáo khoa trên, nên tôi xin lưu lại chỉ 1 số ít hình ảnh, như là lưu lại lịch sử giáo dục nước nhà vậy.
Đã thế, bài học giáo khoa cải cách còn có bài dùng xẻng xúc đất chém máy bay, làm máy bay bị té xuống dòng sông và nổ như hình sau. Không biết cách giáo dục không trung thực này sẽ đưa tương lai nước Việt về đâu?


Còn nữa, dạy lòng dũng cảm, nhưng với văn chương như cô giáo dạy An lòng dũng cảm bằng cách đập đá như hình sau, thì sẽ giúp trẻ được gì về viết văn?


Sài Gòn, 14h05', ngày thứ Hai, 24/8/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét