HÌNH ẢNH KẾT THÚC BUỔI TRAO HỌC BỔNG GO WEST FOUNDATION 2015

Ngày đăng: [Wednesday, May 13, 2015]
Sau buổi họp báo là kết thúc buổi trao giải học bổng của Go West Foundation năm 2015. Tiết mục cuối cùng là chúng tôi tổ chức sinh nhật Go West Foundation 1 tuổi tại nhà hàng Sài Gòn Xưa và Nay ở quận Nhất, Sài Gòn.

Trước khi đến buổi sinh nhật cả gia đình Go West Foundation có mặt buổi trao giải đã cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Các thành viên của Trung Ương Hội Khuyến Học Việt Nam ở phía Nam cũng chụp hình kỷ niệm với Quỹ Tây Du và Huỳnh Trần Khánh Linh.

Sau đây là những hình ảnh của phần cuối cùng của tối 05/5/2015.

Hình 1: Từ trái qua: Nguyễn Đức, Hoàng Minh Hoan, Chinh Hữu Dụng, Quách Anh, Nguyễn Hạnh Hà, Nguyễn Mai Phương Khanh, Nguyễn Minh Hiển, Hoàng Thị Thùy Dung, Mẹ Khánh Linh, Khánh Linh, Hồ Hải, Lê Thị Hồng Quê, Mai Hướng Dương, Nguyễn Thị Cúc Hoa, Đặng Văn Long, Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Thành Lộc, Hồ Chí Việt, Huỳnh Minh Thuyết(cha của Khánh Linh)

Hình 2: Từ trái qua, cũng giống hình 1, nhưng thay đổi người ở bìa trái là Đỗ Bá Quốc thay thế Nguyễn Đức.

Hình 3: Chụp với các thành viên Trung ương Hội khuyến học Việt Nam – từ trái qua là Hồ Hải, Dương Văn Đóa, Huỳnh Trần Khánh Linh, và Phạm Bá Cứu.

Hình 4: Đôi bạn thân Nguyễn Mai Phương Khanh và Huỳnh Trần Khánh Linh.

Hình 5: Từ trái sang, Hồ Chí Việt, Quách Anh, Nguyễn Hạnh Hà, Khánh Linh và Hoàng Thị Thùy Dung.

Hình 6: Nguyễn Thị Cúc Hoa và Huỳnh Trần Khánh Linh

Hình 7: Lê Thị Hồng Quê và Huỳnh Trần Khánh Linh

Hình 8: Dụng Minh Chính và Huỳnh Trần Khánh Linh.

Hình 9: BS Nguyễn Kim Cúc(phải) và cô giáo mNguyễn Thị Cúc Hoa(trái)

Hình 10: Từ trái sang, Nguyễn Hạnh Hà, Khánh Linh, Nguyễn Kim Cúc, Nguyễn Thị Cúc Hoa và Nguyễn Thanh Lộc.

Hình 11: Hai thành viên của Quỹ Tây Du: Quách Anh là giám đốc thiết kế của Quỹ và BS Hồ Hải là chủ tịch Quỹ.

Hình 12: Hoàng Minh Hoan trưởng ban âm thanh buổi trao giải và BS Hồ Hải.

Hình 13: Mai Hướng Dương và Nguyễn Thị Cúc Hoa.

Hình 14: Nguyễn Thị Cúc Hoa và Trần Phương Lan.

Hình 15: Từ trái sang, Đặng Văn Long, khách mời, Nguyễn Thị Cúc Hoa, Nguyễn Thanh Hiển, Dụng Minh Chính, Nguyễn Thanh Quang.

Hình 16: Khánh Linh, Hồ Hải, Dụng Minh Chính, Nguyễn Thị Cúc Hoa, Nguyễn Kim Cúc và Nguyễn Thanh Hiển.

Hình 17: Từ trái sang, Trần Thanh Tùng, Khánh Linh, Nguyễn Thị Cúc Hoa, và Nguyễn Thanh Lộc.

Hình 18: Ông Dương Văn Đóa - Giám đốc đại diện phía Nam Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam thuộc Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam - và BS Hồ Hài trao đổi thông tin sau buổi trao giải để liên lạc nhau làm việc sau này.

Sau đây là những hình ảnh buổi sinh nhật Go West Foundation 1 tuổi tại nhà hàng Sài Gòn Xưa và Nay ở đường Nguyễn Trung Trực quận Nhứt, Sài Gòn kể từ 22:00 đến 24:00 hôm 05/5/2015.


Chúng tôi sẽ cập nhật 5 clip của 5 phần của buổi trao giải kéo dài 100 phút, mỗi clip khoảng 20 phút tường thuật đầy đủ buổi trao giả sớm nhất có thể.

Sài Gòn, 12/5/2015

Đăng nhận xét

0 Nhận xét