HÃY CỨU DÒNG MÊ KÔNG!!!

Ngày đăng: [Tuesday, April 12, 2011]
Vào lúc 17h15' hôm nay 12/4/2011 tôi nhận được bức thứ của bà Aviva Imhof - giám đốc điều hành lâm thời của Hiệp hội bảo vệ những dòng sông trên thế giới với nội dung tiếng Anh và tôi đã dịch ra để đưa thông tin tới mọi người để cùng chung tay vì môi trường sống của chúng ta. Đây là nghĩa cử của một công dân. Mong mọi người chung tay vì sự sống của chúng ta để ngăn cản những hành động vì tư lợi của những quốc gia riêng lẻ mà quên mất vì cái chung của cộng đồng tòan cầu. Bức thư tiếng Anh như sau:


Dear Hai,

I’m writing to you today with a very special request. For more than 15 years, I have been working to protect the Mekong River in Southeast Asia. But today this magnificent river – known as the “Mother of all Rivers” – is facing its greatest threat ever. 


Next week, the governments of Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam will meet to decide whether to build the first dam on the lower Mekong mainstream – the Xayaburi Dam. This dam would devastate the river’s rich fisheries and directly impact hundreds of thousands of people. 

Scientists from around the world agree that dams on the lower Mekong mainstream would sound a deathknell for the Mekong river’s rich biodiversity, impacting millions of people. The region’s governments are divided about whether to approve the Xayaburi Dam or not – and your voice can make a difference. Let’s send them a message today letting them know that the citizens of the world care about the Mekong River. 


Thank you for joining me in protecting a river that is very close to my heart. 

For people, water and life,

Aviva Imhof, Interim Executive Director


Tôi tạm dịch như sau:
Hải thân mến,

Tôi đang viết cho bạn ngày hôm nay với một yêu cầu rất đặc biệt. Trong hơn 15 năm, tôi đã làm việc để bảo vệ sông Mekong ở Đông Nam Á. Nhưng ngày nay con sông
tuyệt vời này - được gọi là "Mẹ của tất cả các con sông" - đang đối mặt với mối đe dọa lớn nhất hơn bao giờ hết.

Liệu bạn có thể hành độngngay hôm nay để bảo vệ sông Mekong?

Tuần tới, các chính phủ Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam sẽ họp để quyết định có nên xây dựng các đập nước đầu tiên trên dòng chính sông Mekong - đập Xayaburi. Đ
ập này sẽ tàn phá nguồn thủy sản phong phú của con sông và tác động trực tiếp đến hàng trăm ngàn người.

Các nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đồng ý rằng các con đập trên
hạ lưu chính của sông Mê sẽ là hồi chuông báo tử cho đa dạng sinh học phong phú của sông Mekong, ảnh hưởng đến hàng triệu người. Các chính phủ trong vùng đã bị mất đoàn kết trong việc phê duyệt đập Xayaburi có được xây dựng hay không - và tiếng nói của bạn có thể tạo sự khác biệt. Hãy gửi tin nhắn ngày hôm nay cho họ biết rằng các công dân của thế giới quan tâm đến dòng sông Cửu Long.

Hãy hành động ngay hôm nay để giữ cho
dòng Mekong chảytự do.

Cảm ơn bạn đã tham gia với tôi trong việc bảo vệ một con sông mà
rất gần với trái tim tôi.

Vì nguồn nước, con người và cuộc sống,

Aviva Imhof, Giám đốc điều hành lâm thời

Tôi đã chèn link vào đúng theo thư của bà Aviva Imhof để các bạn có thể gửi thư yêu cầu ngưng xây đập thủy điện Xayabury ở Lào. Nó sẽ ảnh hưởng đến từng sự sống hạ lưu sông Mekong, mà cụ thể là dòng Cửu Long - nơi mà vựa lúa nuôi sống chúng ta - và những con tôm, cái cá dần mất theo thời gian qua. Những năm trước, cá Linh chỉ để làm mắm, nhưng hôm nay không có mà ăn.

Mong mọi công dân Việt Nam hưởng ứng lời kêu gọi này, vì một môi trường sạch, xanh và vì cuộc sống trên hành tinh xanh này.

Asia Clinic,  18h39' ngày thứ Hai, 12/4/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét