DUY VẬT LUẬN VỀ XÃ HỘI VIỆT ĐƯƠNG ĐẠI

Ngày đăng: [Monday, July 18, 2011]
Bài đọc liên quan:
+ Cặp phạm trù hiện tượng - bản chất trong quản lý và điều hành
+ Cặp phạm trù chung - riêng trong quản lý và điều hành
+ Cặp phạm trù ý thức - vật chất trong quản lý và điều hành
+ Loạt bài nói chuyện triết học của người ngoại đạo
+ Thưa các quan phụ mẫu

Khi Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chính quyền Việt Nam không còn là đứa con còn sữa mẹ để bú, buộc lòng phải cỡi trói về kinh tế. Đó là một quyết định đúng đắn theo hai nguyên lý phổ biến và sự phát triển của duy vật luận. Nếu không nền chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan sẽ sụp đổ.

Nhưng nếu nền chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan sụp đổ thì công lao gầy dựng nền chính trị ấy bằng máu của hơn 3 triệu dân Việt sẽ đổ xuống sông biển. Và cái quan trọng bật nhất là giai cấp cầm quyền của nền chính trị ấy mất đi quyền lợi của mình đã làm nên. Vì vậy, để duy trì quyền lợi, nền chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan vẫn duy trì bằng chuyên chính vô sản và một hình thái xã hội phong kiến tập quyền quân phiệt ra đời.

Để thực hiện được giữ vững quyền lợi của giai cấp cầm quyền, không cách gì khác hơn là đảng cộng sản Việt Nam phải thông qua điều lệ đảng là cho phép đảng viên làm kinh tế tư nhân dưới cái gọi là "kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa"! Một lý luận về kinh tế chính trị học, nhưng do viện triết học đảm nhiệm để đưa ra một quyết định vô tiền khoáng hậu phá bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin vì quyền lợi riêng tư của giai cấp cầm quyền.

Nhưng cũng về duy vật luận, khi nền kinh tế phát triển - tức là cơ sở hạ tầng phát triển - đến một mức độ nào đó, thì lực lượng sản xuất cũng phát triển theo nguyên lý về tính phổ biển và nguyên lý về sự phát triển. Từ đó thúc đẩy quy luật lượng chất phát triển theo. Nó thúc đẩy sự đòi hỏi hình thái chính trị phải thay đổi phù hợp với kinh tế và lực lượng sản xuất đã bị một chiếc áo quá chật trói buộc.

Thời gian 5 năm qua, một minh chứng hùng hồn rằng, hình thái chính trị đơn nguyên tả khuynh cực đoan - tức cấu trúc thượng tầng xã hội Việt - đã không còn sức để đảm đương nhiệm vụ thúc đẩy nền kinh tế Việt có thể sống mạnh, sống khỏe. Lạm phát liên tục gia tăng, phân hóa giàu nghèo ngày càng khốc liệt, tham nhũng trở thành nội xâm nguy hiểm nhất trong mọi thời đại, giáo dục xuống cấp trầm trọng, văn hóa suy đồi, môi trường ngày càng tồi tệ, an sinh xã hội trở thành nơi để trục lợi chứ không vì cộng đồng, v.v... và v.v...


Tất cả những sự xuống cấp trên đã tích trữ đến lúc lượng đầy để đủ biến thành chất. Câu chuyện biển Đông bắt đầu bằng sự thôi thúc xuống đường của một nhóm tự phát. Cuối tuần qua sự xuống đường của dân chúng không còn tự phát về mặt lý luận. Từ chủ nghĩa dân tộc dưới hình thái xã hội đơn nguyên tả khuynh cực đoan sẽ biến tướng thành những đòi hỏi có tính cấp bách của thời đại cho con người và đất nước Việt, mà giai cấp cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn khư khư ôm lấy. Điều này cho thấy đã đến lúc thể chế chính trị Việt Nam cần thay đổi để phù hợp với nền kinh tế thị trường dù vẫn còn bàn tay hữu hình của chính trị xen vào.

Nhưng thông qua diễn tiến của đại hội đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 11 hồi đầu năm nay, cho thấy rằng, các lý luận triết học của các nhà lý luận vẫn chưa đủ khả năng để đáp ứng với tình hình mới. Nó như ván cờ tàn cuộc giữa sự níu kéo quyền lợi của giai cấp cầm quyền và sự phát triển của 3 quy luật và 2 nguyên lý phải đi tới đích.

Gần đây, câu chuyện sửa đổi hiến pháp là một tiếng chuông cảnh tỉnh, là một nhu cầu cấp bách để hình thái xã hội chính trị Việt đương đại có thể theo kịp với các quy luật và nguyên lý duy vật luận. Nếu sự thay đổi hiến pháp không đủ tầm để tạo sự thống nhất các mặt đối lập của một xã hội tả khuynh cực đoan thì, e rằng với nền văn hóa có bản sắc chiến tranh chủ đạo của Việt Nam thì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra?


Asia Clinic, 10h38', ngày thứ Hai, 18/7/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét