CỬU BÌNH

Ngày đăng: [Saturday, August 06, 2011]
Một loạt 9 video clips bình luận về sự hình thành và phát triển Trung Hoa từ thời Tôn Trung Sơn làm cuộc cách mạng Tân Hợi 1911 thành lập nước Cộng Hòa Trung Hoa Dân Quốc đến ngày nay. Tôi lưu nó lại như một tài liệu lịch sử.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asia Clinic, 9h22', ngày thứ Bảy, 06/8/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét