CÔNG BỐ GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP QUỸ TÂY DU

Ngày đăng: [Saturday, May 03, 2014]
Cháo các bạn,

Quỹ Tây Du đã nhanh chóng đăng ký xong tổ chức phi lợi nhuận và đây là chứng nhận đăng ký của Quỹ do đồng sáng lập viên của Quỹ - Donald Nguyễn - hoàn thành và đăng ký trụ sở tại tiểu bang Michigan từ ngày 15/4/2014. Dưới đây là giấy xác nhận đã đăng ký tổ chức Go West Foundation đã có Mã số sử dụng lao động - EIN: Employer Identification Number.Xin cảm ơn tất cả tấm lòng của các bạn gần xa.

Tư Gia, 2h39' ngày thứ Bảy, 03/5/2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét