BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ HÒA HỢP HÒA GIẢI DÂN TỘC VIỆT

Ngày đăng: [Saturday, April 05, 2014]
Bài đọc liên quan:

Từ khi cố thủ tướng Võ Văn Kiệt còn sống, ông đã nói đến ngày 30/4/1975 có triệu người vui, và triệu người buồn, trong đó có ông và gia đình bị cả 2 cảm giác buồn vui. Đó là việc ông mong muốn hòa hợp hòa giải dân tộc. Nhưng ông đã hiểu sai bản chất việc hòa hợp hòa giải ở Việt Nam là hòa hợp hòa giải giữa ai với ai, bằng hành động cụ thể nào. Nên việc ông mong muốn không thể thực hiện được.

Cách đây 4 năm bà cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhắc lại, cùng một dân tộc hà cớ gì không hòa hợp? Cũng giống ông cố thủ tướng Kiệt, bà cựu phó chủ tịch nước hiểu sai về bản chất của vấn đề.

Vài tháng nay, câu chuyện hòa hợp hòa giải dân tộc Việt Nam sau biến cố 30/4/1975 bắt đầu được truyền thông báo chí quan tâm trở lại khi ngày biến cố 30/4/1975 lại đến. Phải thấy rằng, đây là một chủ trương tốt cho đất nước và dân tộc sau bao điêu linh tương tàn mà người cộng sản đã gây ra. Nhưng theo tôi, nó bất khả thi vì bản chất của vấn đề không nằm ở dân tộc Việt không hòa hợp hòa giải.

Muốn giải quyết đúng vấn đề này, phải hiểu bản chất của vấn đề, chúng ta hãy thử điểm qua lịch sử một lần để thấy tại sao việc này bất khả thi.

Lịch sử từ 1945 đến nay, đảng cộng sản đã 2 lần cướp của dân: cải cách ruộng đất và cải tạo tư sản, giết dân bằng cách chụp cái mũ chế độ lý lịch ở miền Bắc từ năm 1953 đến 1956. Sau 30/4/1975 thì cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh ở miền Nam từ năm 1977. Hai lần đó kèm thêm chế độ hà khắc đối xử với dân cả 2 miền Nam Bắc, làm dân miền Bắc phải chạy vào Nam năm 1954, rồi dân cả 2 miền Nam Bắc bỏ chạy sang xứ tư bản giãy hoài không chết sau 1975. Ngay cả bây giờ đảng cộng sản vẫn còn cướp đất và của cải của dân để ăn chia.


Như vậy, bản chất của vấn đề là, dân tộc Việt không có mất sự đoàn kết với nhau, mà chỉ có đảng cộng sản không hòa hợp hòa giải với dân tộc Việt sau khi cướp chính quyền. Nên việc hòa hợp hòa giải là việc chỉ xảy ra giữa đảng cộng sản - 4 triệu đảng viên - với 90 triệu dân Việt cả trong nước 86 triệu, cộng với 4 triệu kiều bào Hải ngoại, chứ làm gì có chuyện 90 triệu người Việt trong và ngoài nước phải hòa hợp, hòa giải với nhau, mà phải gọi là hòa hợp hòa giải dân tộc?

Một đơn cử cụ thể cho thấy người dân Việt không mất đoàn kết là cuộc hôn phối giữa con gái của thủ tướng của đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam với con trai của cựu thứ trưởng Việt Nam Cộng Hòa sống nhau có con cái hạnh phúc, thì làm gì có chuyện dân tộc Việt cần phải hòa hợp hòa giải?

Nếu muốn hòa hợp hòa giả giữa 4 triệu đảng viên cộng sản ở Việt Nam với 90 triệu dân Việt cả trong và ngoài nước thì đảng cộng sản phải làm gì? Theo tôi phải cần làm 4 việc lớn sau:

Thứ nhất, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam phải trả lại của cải, danh dự cho những người đã bị đảng cộng sản đấu tố trong cải cách ruộng đất ở miền Bắc.

Thứ hai, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam phải trả lại của cải và sinh mạng con người của nhân dân miền Nam đã bị đảng cộng sản tịch thu, bắt người đi học tập cải tạo, bị chết vì rừng thiêng nước độc, chế độ nhà tù hà khắc, mất mạng trên biển vì đi vượt biển, và vì cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh sau 30/4/1975.

Thứ ba, đảng cộng sản phải làm hành động nhân bản như Tây Đức đã đối xử với những cựu quân nhân, chính khách của Đông Dức sau thống nhất nước Đức là: trả lương, phục hồi chức vụ lãnh đạo của cán bộ Việt Nam Cộng Hòa sau khi thống nhất Việt Nam vào ngày 30/4/1975.

Và cuối cùng là, đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam phải có một thể chế chính trị đúng nghĩa của dân, do dân và vì dân thực sự với đa nguyên, tản quyền để phát huy hết sức mạnh dân tộc trong cả quyền lực cứng lẫn quyền lực mềm, thì mới mong đất nước hùng cường tự chủ trước ngoại bang.

Nếu không thực hiện được 4 việc trên, thì việc hòa hợp hòa giải giữa đảng cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam và nhân dân Việt chỉ là việc nói láo mà chơi, nghe láo chơi, như câu thơ của Bồ Tùng Linh mở đầu tác phẩm Liêu Trai Chí Dị.

Sách lược của đảng cộng sản ở Việt Nam, trích từ trang 3, quyển 3, Hồ chí Minh toàn tập, NXB Chính trị Quốc Gia xuất bản năm 2000.

Hay nói cách khác - đảng cộng sản chưa bao giờ xem nhân dân là người chủ đất nước, mà dân chỉ là  phương tiện của đảng cộng sản thực thi quyền lợi của mình. Nên  việc hòa hợp hòa giải dân tộc Việt không có, mà cần có một sự cầu thị của đảng cộng sản đang cầm quyền ở Việt Nam đối với dân tộc Việt, để có một dân tộc và một đất nước hùng cường. Chứ không có chuyện dân tộc Việt cần phải hòa hợp hòa giải với nhau. Đó mới là bản chất của vấn đề nước Việt thời đại Hồ Chí Minh.

Asia Clinic, 12h27' ngày thứ Bảy, 05/4/2014

Đăng nhận xét

0 Nhận xét