ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN TRIẾT HỌC CÀ TÀNG 5: 12th COMMUNIST PARTY CONGRESS

Ngày đăng: [Friday, January 08, 2016]
Lãnh đạo Việt Nam nhiệm kỳ 11

Bài nđọc liên quan:

MỞ ĐẦU

Đây là bài thứ 5 tôi muốn nhấn mạnh về vai trò của triết học với tư duy của con người, và nó là sức mạnh của mỗi con người, nhưng bị các chính khách độc tài bóp méo triết học thành chính trị học ngu dân của họ viết ra để cai trị dân.

Xưa Khổng Khâu ở phương Đông viết ra tam cương ngũ thường muốn tề gia trị quốc và bình thiên hạ, các chính khác áp dụng nó để dạy dân rằng, vua là thiên tử thay trời trị dân. Và chế độ phong kiến đã kéo dài hơn ngàn năm, song Khổng Khâu lại bị chính khách ruồng bỏ phải tha hương và chết đói.

Thế kỷ 19, Karl Marx ở phương Tây viết ra chủ nghĩa cộng sản khoa học để làm chủ tớ xích lại gần nhau, nhưng các chính khách sử dụng nó chỉ vì bản năng động vật của mình làm nhân loại khổ đau, và Mark cũng chết đói vào năm 1883 tại nhà bạn mình ở Anh sau khi ăn hết tài sản của vợ ở Đức và tha hương sang ăn nhờ ở đậu với Friedrich Engels.

Hôm nay, tôi sẽ đi vào phương pháp luận của Ngài Newton và Duy vật biện chứng của Friedrich Engels để nhìn đại hội đảng cộng sản ở Việt Nam lần thứ 12 sẽ diễn ra vào ngày 20/01/2016 sắp tới đây nói riêng, và bản chất của các kỳ đại hội đảng sau cởi trói từ 1990 đến nay nói chung, để tâm sự cùng mọi người rằng, nước Việt vì sao rơi vào một bi kịch.

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NEWTON VỀ CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Tôi sẽ đi đúng phương pháp luận khoa học của Ngài Issac Newton đã dạy từ năm 1688: "Từ trực quan sinh động đi vào tư duy trừu tượng, rồi từ tư duy trừu tượng đem ra áp dụng thực tế khách quan, đó là con đường nhận thức chân lý khách quan" về đại hội đảng lần thứ 12 và các lần trước của đảng cộng sản ở Việt Nam để mọi người rõ.

1. Từ trực quan sinh động: là quan sát trực quan sinh động và ghi nhận đúng các kỳ đại hội chúng ta thấy như sau:

Từ 1945 đến 1990 đảng cộng sản ở Việt Nam thực hiện việc thâu tóm quyền hành cả kinh tế lẫn chính trị về đảng, và được chia làm 3 giai đoạn nhỏ để thực hiện mục tiêu tối thượng này như sau:

Giai đoạn thống nhất giang sơn về tay cộng sản vì nhiệm vụ quốc tế cộng sản giao phó diễn ra từ 1945 đến 1975.

Giai đoạn gom toàn bộ kinh tế lẫn chính trị về tay đảng cộng sản từ 1975 đến 1990 ở cả đất nước sau khi thống nhất giang sơn về tay mình, nhưng sau đó, do Liên Xô tan rã, nên phải cởi trói kinh tế và xoay sang bấu váy Trung cộng để cứu đảng.

Giai đoạn từ 1990 đến nay, đảng cộng sản vẫn nắm quyền lợi và quyền lực toàn bộ nền kinh tế lẫn chính trị ghi nhận qua hiến pháp 2013. Về kinh tế vẫn sở hữu công về tư liệu sản xuất; Về chính trị, điều 4 hiến pháp vẫn bảo vệ đơn nguyên tập quyền về tay đảng cộng sản.

Ghi nhận lần chuẩn bị đại hội 12 này là không còn quan tâm vào cái gọi là "Nghị quyết trung ương đảng" để có chiến lược tư tưởng nào cho đất nước nữa, mà chủ yếu đi vào đấu nhau một mất, một còn của các nhóm quyền lợi trong đảng cộng sản độc quyền cai trị ở Việt Nam.

2. Đi vào tư duy trừu tượng: Từ quan sát và ghi nhận trên đưa vào não bộ của chúng ta sử dụng tư duy phân tích, sau đó đưa ra giải pháp cho sự kiện thì được gọi là tư duy trừu tượng.

Tư duy trừu tượng là đặt loại câu hỏi 5Ws và sử dụng 6 cặp phạm trù và 3 quy luật của triết học duy vật biện chứng chúng ta thấy:

Về nội dung và bản chất, từ 1945 đến nay cả chính trị lẫn kinh tế không thay đổi, mà theo nhà báo Huy Đức viết trong bài Bộ Tứ thì,  trong 70 năm qua - từ 1945 đến 2015 - chính các đời tổng bí thư đảng cộng sản quyết định vấn đề này, chứ không riêng bất kỳ vị tổng bí thư nào. Và cụ thể trong đại hội lần thứ 11, năm 2011 chính ông Nguyễn Phú Trọng đã đi ngược với nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số của hơn 175 ủy viên trung ương dự khuyết lẫn chính thức muốn đa nguyên đa đảng và tư hữu hóa tư liệu sản xuất để kích sức dân, xây dựng đất nước tự lực, tự cường. 

Đi ngược lại ý kiến tập thể các ủy viên trung ương để quyết định phải đơn nguyên tập quyền và công hữu tư liệu sản xuất để làm suy yếu đất nước như hôm nay là "công lao" to lớn của đương kim tổng bí thư đảng cộng sản hiện nay, và các đời nói chung. Các ngôn từ gọi là "Nghị quyết trung ương đảng" chỉ là hình thức và hiện tượng chỉ để định hướng dân chúng và lòe với thế giới còn u mê.

Về 3 quy luật triết học duy vật của Friedrich Engels, với quyết định các đời tổng bí thư đảng cộng sản ở Việt Nam hoàn toàn đi ngược với quy luật thống nhất các mặt đối lập Họ không cho bất kỳ người dân hay tổ chức xã hội dân sự nào ở Việt Nam được phép tham gia hoạt động chính trị trong quy định điều 4 của hiến pháp từ 1992, và trước đó với hiến pháp kiểu đa nguyên hình thức cho 2 đảng dân chủ và đảng xã hội hoạt động chỉ để làm kiểng che đậy bản chất đơn nguyên tập quyền về cộng sản.

Về cặp phạm trù và quy luật Nhân Quả của Tất Đạt Đa: Đã là quy luật thì không thể cản đường được. Khi quy luật thống nhất các mặt đối lập bị bóp chết, thì 2 quy luật còn lại sẽ phát triển và đi đến chỗ lụi tài. Đó là, sự phát huy của cặp phạm trù và quy luật nhân quả của Ngài Tất Đạt Đa mà, Friedrich Engels đã đem vào hệ thống duy vật biện chứng của mình.

Đầu tiên là quy luật mâu thuẫn của mâu thuẫn bị tác động, vì trong sự vật hiện tượng vốn luôn tồn tại sự mâu thuẫn và thống nhất. Nên mâu thuẫn luôn nảy sinh chính trong lòng đảng cộng sản. Mâu thuẫn này được các đảng viên thống nhất với nhau qua các thỏa hiệp ăn đồng chia đủ tài nguyên qua thời gian.

Việc ăn chia tài nguyên ông cha để lại khi đã cạn kiệt, không còn gì để ăn chia nữa, thì song hành đó, quy luật lượng chất tích lũy dần đủ thăng hoa biến mâu thuẫn không đối kháng trở thành mâu thuẫn đối kháng, một mất một còn.

"Cái gì của Cesar trả về với Cesar, của Thiên Chúa hãy trả về với Thiên Chúa" là câu mà chúng ta vẫn thường nói với nhau như một câu vừa hài, vừa như một định đề toán học, không cần phải chứng minh. Nhân xấu ắt quả đắng, nhân tốt ắt quả ngọt!

Quy luật và các cặp phạm trù triết học là những định luật bất di, bất dịch phải tuân theo, cấm cãi, cãi là hỏng. Nhà chính trị mà cãi lại quy luật triết học là sẽ hành động của kẻ phản động đưa dân tộc đất nước đến cảnh lầm than. Nhà khoa học mà cãi lại các quy luật triết học và các phạm trù triết học là suốt đời sẽ không có một sáng tạo nào, thậm chí sẽ trở thành những nhà giả kim thuật ảo tưởng!

Nhưng, tại sao các chính khách ở các quốc gia độc tài muốn cãi lại những quy luật và phạm trù triết học? Chắc chắn không ngoài những lý do sau đây:

Thứ nhất là, Họ quá hiểu rằng đi theo triết học thì quyền lợi cá nhân của họ không có gì, nên không vì quốc gia dân tộc. Nhưng trong thời kỳ thu gom quyền lợi để giải quyết bản năng động vật, nên họ phải làm sai quy luật. Khả năng này cao nhất.

Thứ hai là, Họ không sáng tạo mà chỉ biết rập khuôn giáo điều theo người khác, vì bất tài và thiếu năng lực lãnh đạo quốc gia. Khả năng này không thể xảy ra, vì họ bất tài, thiếu năng lực thì làm sao họ lãnh đạo được 90 triệu con người ở nước Việt, và gần 1 tỷ 4 người ở Trung cộng?

Hãy xem khuôn mặt ông Barack Obama già đi thế nào sau chỉ 6 năm ông lên nắm quyền Hoa Kỳ, và so sánh những khuôn mặt tươi rói, phì nộn những mỡ là mỡ của các lãnh đạo độc tài cộng sản sau khi lên cầm quyền sẽ rõ.

3. Từ tư duy trừu tượng đem áp dụng thực tế khách quan: là sau khi các nhà khoa học làm xong lý thuyết sẽ đi thực nghiệm lại trên vật thí nghiệm để xác định phát minh trong khoa học tự nhiên và ứng dụng. Còn đối với khoa học xã hội, đặc biệt chính trị học, các chính khách đưa lý thuyết bóp méo quy luật của mình để thực hiện ở mô hình xã hội mà họ đang tính toán ăn chia trên tài nguyên, xương máu của dân tộc họ đang cai trị.

Ở Việt Nam nói riêng và các quốc gia có nền chính trị độc tài nói chung đã và đang đi ngược lại với quy luật. Cho nên, đại hội 12 không còn là đại hội của những tư tưởng mới, chiến lược mới cho dân, cho nước, mà chỉ còn là đại hội của tranh giành quyền lợi của các nhóm quyền lợi.

Cái gì đến phải đến thôi, không tránh khỏi được. Nhưng công và tội phải phân minh, vì nó cần ghi lại để các thế hệ mai hậu hiểu đúng sự thật.

AI CÔNG, AI TỘI?

Đứng trên quan điểm phương pháp luận khoa học thì, tất cả những con người Việt Nam đều góp phần tội lỗi đưa nước Việt đến ngày tồi tệ như hôm nay. Trong đó, tội lớn nhất là những ai theo đảng cộng sản ở Việt Nam, và đảng cộng sản cầm quyền ở Việt Nam đều có tội với dân, với nước vì đã đưa dân tộc, đất nước đến ngày hôm nay không còn gì để mất. Thù trong giặc ngoài rình rập bủa vây, và nguy cơ chiến tranh xảy ra, nước mất nhà tan là hiển hiện.

Chưa bao giờ đảng cầm quyền ở Việt Nam phải chuẩn bị đại hội với sự chuẩn bị như có chiến tranh như thế này trong 40 năm qua. Hãy đặt loại câu hỏi 5Ws cho việc này sẽ rõ mọi việc từ đâu ra?

Người dân có tội vì ngu và hèn phải đồng lõa với cái xấu của đảng cầm quyền. Đảng viên cộng sản có tội vì bản năng động vật thấp hèn che mờ cả đạo làm người.

Nhưng họ - những người cộng sản - không chỉ có tội mà còn có công để làm chuyển đổi mô hình chính trị Việt Nam sẽ phải chuyển đổi từ đơn nguyên tập quyền sai quy luật sang đa nguyên tản quyền đúng quy luật của khoa học triết học. Vì khi lượng tụ đủ thăng hoa thành chất và tạo bước nhảy vọt phá vỡ vỏ bọc bảo thủ sai lầm cũ không hợp thời.

Xét bình diện trong nước, những ai trong các đảng viên cộng sản ở Việt Nam có công là những người đã giúp cho quá trình tha hóa, tham nhũng của con người chạy nhanh hơn để đi đến sụp đổ kinh tế như hôm nay, khi kinh tế sụp đổ ắt chính trị phải đổi, đó là quy luật. Họ có công lột mặt nạ giả nhân, giả nghĩa của đảng cầm quyền trong 85 năm qua. Những ai có tội là những kẻ đã đòi chống tham nhũng trong một thể chế bảo vệ tham nhũng và tha hóa để dối trời lừa dân trong nước.

Xét trên bình diện quốc tế, những người có công là những người có đầu óc cách tân muốn đa nguyên tản quyền và muốn tư hữu hóa tư liệu sản xuất để dân giàu nước mạnh. Những kẻ vẫn bảo thủ độc quyền cai trị và công hữu nền kinh tế là kẻ có tội, phản động hại dân, hại nước.

Trung cộng đã điều trở lại giàn khoan HD 981 vào giếng Lăng Thủy ở ô 24.1.1 vào ngày 28/12/2015

Tại sao Trung cộng đưa lại dàn khoa Hải Dương 981 vào biển Đông để thực hiện khoan thăm dò ở giếng Lăng Thủy hôm 28/12/2015 vừa qua, trong khi nếu khai thác dầu ở biển Đông với giá dầu xuống dưới $33/thùng hiện nay là hầu như lỗ nặng? Nếu dùng loại câu hỏi 5Ws để trả lời hành động này của Trung cộng ta thấy, Trung cộng đang loàm chiến lược vết dầu loang để xâm lược biển Đông và Việt Nam chỉ trong tương lai gần!

Không những Trung cộng chiếm biển đảo mà nay còn lăm le chiếm cả vùng trời khi chuẩn bị kế hoạch lập vùng cấm bay ở biển Đông ngay lúc đảng cộng sản ở Việt Nam chuẩn bị đại hội để làm gì? Đồng minh anh em mà như thế thì có đáng tin cậy? Tại sao Trung Cộng không dám đụng đến Bắc Hàn mà cứ gây hấn nước ta, tội này do ai gây ra?

Trung cộng xâm phạm vùng trời Việt Nam trên biển Đông 46 lần từ ngày 01/01/2016 đến 08/01/2016 như vậy đã mất chủ quyền chưa?

KẾT LUẬN

Hậu chế độ cộng sản sẽ là vẫn cộng sản nắm quyền, mà không có bất kỳ thế lực nào khác có thể thay thế ít 30 năm sau. Hãy nhìn các thế hệ lãnh đạo ở Nga và Đông Âu sau sụp đổ cộng sản Liên Xô sẽ rõ cả. Nhưng hậu quả của nước Nga là hơn 20 vạn nhà khoa học bỏ nước Nga ra đi sau khi Elsin và Putin lên cầm quyền, và nước Nga suy yếu trở lại sau khi giá dầu hạ. Trung cộng và Việt Nam ngày nay đang giẫm lên vết xe đổ này.

Vấn đề là, hơn 200 ủy viên trung ương, 4 triệu đảng viên cộng sản và nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước cần phải biết nhìn và chọn lựa người cộng sản nào trong số lãnh đạo hiện nay và tương lai xứng đáng nhất để Việt Nam có được một mô hình kinh tế chính trị phát huy tối ưu nhất sức mạnh toàn dân.

Tất cả chúng ta từ dân đến quan đều có tội với lịch sử, với tiền nhân. Hãy biết đau xót và nhìn thẳng vào tội lỗi của mình mà ngay lập tức thay đổi mô hình kinh tế chính trị Việt Nam. Thời gian mất nước đến gần và câp bách lắm rồi, không thể vì quyền lợi cá nhân no tròn, đẩy đà mà hối hận không kịp.

Hai vấn đề của nước Việt trong thời kỳ mới này mà tôi đã viết cần phải thực hiện trong nghị quyết của đảng cộng sản ở phiên khai mạc ngày 20/01/2016 tới đây, nếu không tương lai nước Việt đã quá rõ ràng theo đúng các quy luật của triết học.

Asia Clinic, 13:18 ngày thứ Sáu, 08/01/2016

Đăng nhận xét

0 Nhận xét