ĐẦU NĂM NÓI CHUYỆN TRIẾT HỌC CÀ TÀNG 4: TEARS OF POLITICIANS

Ngày đăng: [Wednesday, January 06, 2016]
Bìa sách Philosophiae Naturalis Principia Mathematica của Newton(Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên)

Bài đọc liên quan:

MỞ ĐẦU

Hai năm trước, ngày 18/12/2013, tôi viết bài: Nước mắt chính trị gia đề cập đến vấn đề ai trong cuộc đời của chúng ta đều rơi nước mắt ít nhất một lần, và cái cách rơi nước mắt của ông Lý Quang Diệu khi khai sinh Tân Gia Ba. 

Nhưng nước mắt đó dành cho ai, việc gì, khi nào, ở đâu, như thế nào, và tại sao là quan trọng nhất - loại câu hỏi 5Ws: Who, What, Where, When, Why - mới là bản chất của giọt nước mắt, và mới là vấn đề của khoa học và triết học.

Không những thế, khi đã đặt tất cả các câu hỏi 5Ws thì mọi việc sẽ phơi bày ra với tư duy phân tích. Sau tư duy phân tích là tư duy phản biện và sáng tạo sẽ hiện ra. Loại câu hỏi 5Ws đã giúp tất cả các phát minh phục vụ nhân loại, mà chúng ta thừa hưởng hôm nay, nhưng ít ai trong những nhà khoa học đi đến được đích thành công.

Không phải đơn giản mà ông Issac Newton tìm ra 3 định luật vạn vật hấp dẫn và vô số những phát minh khác, nếu ông không vừa là nhà Triết học, vừa là nhà Thần học, vừa nhà Toán học, vừa nhà Thiên Văn học, vừa nhà Vật lý học, kể cả nhà Giả kim thuật! Tất cả đều bắt đầu từ loại câu hỏi 5Ws. Nên câu nói nổi tiếng nhất của ông qua mọi thời đại là: "Tôi không đặt ra các giả thuyết" - Hypotheses non fingo: "frame" no hypotheses, khi tái bản bộ sách nổi tiếng của mình: Philosophiae Naturalis Principia Mathematica! Có nghĩa là, Ngài Newton không bao giờ làm đề cương nghiên cứu để đặt giả thuyết, mà Ngài bắt đầu bằng loại câu hỏi 5Ws để tìm ra phát minh khoa học nhờ vào phương pháp luận khoa học của ông.

Chỉ với nhìn quả táo rơi khi thiếu thời sống trong gia đình nông dân, nhưng nhờ làm nông kém, nên ông Issac Newton đã được đưa lên Cambrigde University để học Luật sư, và nhờ vào biết đặt loại câu hỏi 5Ws, mà ông trở thành vĩ nhân khoa học. Các nhà khoa học Euclide, Bacon và René Decartes đã ảnh hưởng ông đi đến các khoa học. Và từ đó, một Phương pháp luận khoa học ra đời đã đẻ ra những phát minh toán học như Nhị thức Newton; Vật lý học như Định luật vạn vật hấp dẫn và cơ học; Thiên văn học, v.v... hằng hà sa số những phát minh cho nhân loại.

Bốn năm ròng Ngài Issac Newton viết cuốn Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) - từ tháng 8 năm 1684 đến mùa xuân 1688. Sách này có 2 cuốn, cuốn 1 là viết về các định nghĩa và định luật của chuyển động cơ học, mà học sinh cấp 2, cấp 3 ngày nay học với cái tên: Định luật Newton. Cuốn 2 có tên là "Phương pháp luận khoa học" thay thế cho triết lý Decartes, mà ngày nay chúng ta thường được giới thiệu trong các trường phổ thông lớp 12 và đại học ở các nền giáo dục tiên tiến.

Phương pháp luận khoa học của Ngài Newton gói gọn trong chỉ một câu rất triết học: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đem ra kiểm chứng thực tế khách quan. Đó là con đường nhận thức chân lý khách quan". Sau này người ta ăn cắp của Ngài Newton bảo rằng của Lenin trong các bài giảng chính trị ở các quốc gia cộng sản. Phương pháp luận Newton có 3 vấn đề chính sau đây:

1. Luận về một phương pháp
2. Hệ thống các phương pháp
3. Khoa học hoặc lý thuyết về phương pháp

Với hàng loạt những phát minh, Ngài Issac Newton đã là danh nhân quan trọng nhất đóng góp cho sự phát triển của khoa học hiện đại, đưa kỷ nguyên nông nghiệp sang công nghiệp. Công lao vĩ đại ấy của Newton đã được nhà thơ Alexander Pope viết:
Nature and nature's laws lay hid in night;
God said "Let Newton be" and all was light.
Tạm dịch: 
Tự nhiên và quy luật tự nhiên lẩn khuất trong màn đêm bao phủ;
Chúa phán: "Newton hãy xuất hiện!" và mọi thứ chói lòa.

TƯ DUY TRIẾT HỌC VỀ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT CỦA CHÍNH KHÁCH

Với tư duy triết học loại câu hỏi 5Ws và phương pháp luật khoa học chúng ta dễ dàng tìm ra bản chất của những giọt nước mắt những chính khách sau đây:

Nước mắt của chủ tịch Hồ Chí Minh khi tổng kết sai lầm của Cải cách ruộng đất kết thúc mùa Thu 1956

Nước mắt ông Lý Quang Diệu trong ngày đọc tuyên ngôn độc lập Tân Gia Ba - 09/8/1965

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng rơi nước mắt trong Hội nghị Trung ương 6 vào ngày 15 tháng 10 năm 2012

Tổng thống Barack Obama rơi nước mắt tối hôm qua 05/01/2016 về việc sử dụng súng ở Hoa Kỳ

Tất cả những nguyên lý của tự nhiên và xã hội xoay quanh chỉ 5Ws. Dịch lý cũng vậy, là nguyên lý của sự chuyển dịch chứ không có gì phức tạp.

Chúng ta hãy thử đặt vài câu hỏi để trả lời: Tại sao phải đi học ông Khổng Khâu, ông Karl Marx trong khi 2 ông là 2 người chết đói? Tại sao Hoa Kỳ không tự xưng đi theo thuyết nào cả, nhưng lại luôn đi trước thời đại? Tại sao những quốc gia luôn đưa ra rằng đi theo tư tưởng và học thuyết lại là quốc gia nghèo hèn, nô lệ? v.v...

Giá dầu thế giới hiện đang xuống dưới $35/thùng tại sao? Và việc này tôi đã tiên lượng từ hơn 5 năm trước trong những bài viết trên blog này cũng nhờ 5Ws. Việc tiên lượng này càng được củng cố vững chắc khi cuối thàng 8/2014, tôi đi Hoa Kỳ chứng kiến những chiếc xe điện hiệu Tesla chạy đầy đường.

Nhưng tại sao nước Nga có lãnh tụ Putin lừng lẫy, và nước Việt có tư tưởng của vĩ nhân Hồ Chí Minh và chủ thuyết Mark Lenin dẫn đường lại không tiên lượng được, mà lại đi theo chiến lược kinh tế giá dầu $90/thùng, để hôm nay suy sụp vì kinh tế bán tài nguyên để ăn?

KẾT

Triết học rất đơn giản và biện chứng như một bài viết của tôi từ gần 5 năm trước: Triết học thật đơn giản. Nhưng không đơn giản khi dùng từ đao to búa lớn để làm cho nó khó hiểu, mà người ta thường nói - điên chữ làm mù nghĩa của các người được trang bị một chút triết học và tự vỗ ngực xưng tên, ta là người được đào tạo bài bản về triết học có quyền dạy người khác về triết học, nhưng họ chính là kẻ chỉ mới qua lớp vở lòng triết học.

Nếu hiểu triết học đơn giản và biết dùng nó vào mọi sự vật hiện tượng trong đời sống quanh ta, ta sẽ dễ dàng tìm ra mọi nguyên lý sống, làm việc và sáng tạo để cho bản thân và cho đời.

Đừng phung phí thời gian vào cái văn hóa làng xã ngồi lê đôi mách của những con lừa thiếu óc tư duy do 3 chính sách ngu, nghèo, và chia rẻ để trị của các chính khách độc tài mà, trở thành rác của xã hội, làm yếu đi quyền lực của dân với chính quyền độc tài.

Sinh ra đời là một ân phúc của tạo hóa dành cho mỗi con người, hãy trang bị cho mình một văn hóa sống biết tư duy, ắt sẽ thấy quỹ thời gian của mỗi chúng ta đang sống rất ít ỏi, chứ không phải đang tồn tại quá dài trên quả đất này, để không phung phí ân phúc của tạo hóa.

Asia Clinic, 18h06' ngày thứ Tư, 06/01/2016

Đăng nhận xét

0 Nhận xét