VIỆT NAM MUỐN ĐI LÊN CẦN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỄN VĂN HÓA ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG?

Ngày đăng: [Saturday, March 14, 2009]
Tôi suy nghĩ hòai tại sao VN mình mãi yếu kém và lạc hậu? Tôi nghiệm ra một vấn đề chính là vì Việt Nam mình không "Thóat Á" được như người Nhật, Hàn, Sing và Đài là do cái văn hóa nền duy tình và tiểu nông của người mình.

Khi tự tìm hiểu và nghiên cứu về văn hóa Việt, tôi thấy nhờ lớp người đi mở cõi, họ giống như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc bên Tàu. Chính họ đã làm nên một nền văn hóa mới ở miệt Nam bộ về ăn, ở, làm việc và thuần phong mỹ tục ... Nền văn hóa này giữ được cái duy tình về đạo đức làm người của người Việt, nhưng có phát triễn và kế thừa cái duy lý của phương Tây

Cá tính và lối sống người dân Nam bộ cũng rất đơn giản như cơn mưa rào Nam bộ. Cái gì đồng ý hay không, họ không có chuyện vòng vo, mà họ đi thẳng vào vấn đề và không để bụng.

Có nên chăng? Nhà nước cần định hướng sự phát triễn những điểm quan trọng của văn hóa đồng bằng sông Cửu Long và đưa nó vào chương trình giáo dục, tuyên truyền cho cách nghĩ, cách làm trong hệ thống công quyền để giúp cho các thủ tục hành chánh bớt đi sự hành dân và lãng phí tài sản, thời gian!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét