VỆ SINH TRÍ NÃO CHO DÂN TỘC VIỆT

Ngày đăng: [Sunday, August 15, 2010]
Bài liên quan:
+ Chiến lược giải quyết vấn nạn môi trường Việt Nam

Đây là một kịch bản mà tôi tự dựng ra với bối cảnh ý tưởng phải viết lọat bài môi trường này là xuất phát từ cuộc tranh cãi giữa mình và một người bạn vong niên, nó là bạn của con mình, có tuổi lớn hơn con mình vài tuổi. Tháng 4/2010 vừa rồi nó làm laedership cho nhóm Model UN đưa mô hình giải quyết cho Cộng Hòa Congo, trong đó có vấn nạn môi trường. Mình bảo nó sao không làm Model UN về Việt Nam? Nó bảo Việt Nam chưa cần đến Model UN vì các đầu tư FDI vào Việt Nam còn hiệu quả và Việt Nam đi vay còn được các tổ chức tín dụng thế giới như WB và IMF hay ADB cho vay thỏai mái. Còn Congo thì tất cả đều đóng cửa.. Vấn đề Việt Nam chỉ là vấn đề Goverment mà không là đòi hỏi một cách tòan diện như Cộng Hòa Congo.

Nhà mình thì cha con chồng vợ là dân chủ tuyệt đối, nên với bạn của con mình cũng là như nhau. Tranh cãi nhau sùi bọt mép thoải mái, miễn sao giữ được xưng hô có tôn tri trật tự là cứ phát. Tớ lại bảo với nó, thế Việt Nam không có sự bất cập tòan diện à? Nó lại bảo, mỗi quốc gia có một hòan cảnh rất riêng, nên phải có 1 chiến lược riêng. Cộng Hòa Congo là một sự sụp đổ tòan diện. Việt Nam chỉ có vấn đề Goverment là cần sửa thôi. Nếu vấn đề Goverment Việt Nam tốt lên thì mọi việc sẽ tốt lên.

Tớ lại hỏi, thế tại sao ở Việt Nam chỉ có Goverment mà không có Economy, infrastructure, Enviroment, etc...? Nó lại trả lời, tất cả các liệt kê của mình đưa ra là bắt nguồn từ Goverment bị thủng trong điều hành và quản lý làm nên, do Goverment chưa có một tư duy trí não được sạch sẽ, chứ không phải như Congo. Nó phân tích như sau:

Về dân trí nói chung trong đó có quan trí của Việt Nam đang ở mức thấp. Song cái đáng lo của Việt Nam là quan trí không có một thế giới quan và nhân sinh quan yêu nước chân chính mà chỉ yêu bản thân mình. Chính điều này đưa đến mọi bất cập bắt đầu từ vấn đề nền tảng là giáo dục. Goverment của Việt Nam phải được giáo dục lại lòng yêu nước chân chính trên cặp phạm trù chung và riêng đúng nghĩa triết học, hòng có một thế hệ lãnh đạo đủ tầm lo cho đất nước. Ngòai ra giáo dục của Việt Nam phải có một vai trò chủ lực để làm nên không phải một mà những thế hệ có nhận thức về môi trường học và sinh thái học quan trọng như thế nào đến cuộc sống. Những nước nghèo và đang phát triển như Việt Nam, chưa sa lầy như Congo phải biết mình bắt đầu cải thiện môi trường từ giáo dục. Vì giáo dục đòi hỏi đầu tư lâu dài, nhưng ít tốn kém hơn 2 lĩnh vực cơ sở hạ tầng và phát trển kinh tế. Ba thành phần cốt lõi tạo ra một môi trường tốt cho một quốc gia. Hai thành tố về cơ sở hạ tầng và kinh tế Việt Nam chưa đủ lực để lo trọn vẹn. Việt Nam phải bắt đầu từ giáo dục về môi trường cho dân trí và quan trí để dân không tham gia làm hại môi trường, quan không cấp phép đầu tư một cách hổn độn như lâu nay. Điều này nằm trong tầm tay của Goverment của Việt Nam mà ít tốn kém.

Tôi lại hỏi, thế giáo dục Việt Nam hiện nay như thế nào? Nó trả lời là giáo dục Việt Nam từ trước khi đổi mới là rất ổn, chỉ có việc áp đặt tư duy chính trị vào giáo dục là chưa ổn. Nhưng từ khi đổi mới giáo dục Việt Nam trở thành một thị trường béo bở để các quan có trình độ dân trí thấp nhũng nhiểu, nên hiện nay giáo dục Việt Nam đang mất dần nền tảng để xây một căn nhà tốt cho vận nước. Nhiệm vụ của ngành giáo dục Việt Nam hiện nay cần đặt những mục tiêu bền vững và dài hạn, chứ không nên đặt những mục tiêu ngắn hạn và những con số biết nói để tạo ra tha hóa và chạy theo thành tích như hiện tại. Một đặc điểm khác của chế độ XHCN là không có mục tiêu cụ thể trong các đề cương phát triển. Gần đây, Việt Nam đi theo kinh tế tư bản chủ nghĩa, bắt đầu bắt chước dùng những con số cụ thể trong các đề án, dự thảo, nhưng những con số đó không được thực thi bỡi những quan trí có tư duy trí não trong sạch mà bị ô nhiễm do thiếu lòng yêu nước chân chính, nên đã làm ra những bất cập và tha hóa tòan diện, trong đó có môi trường. Nên vấn đề vệ sinh trí não dân Việt, đặc biệt quan trí phải là vấn đề ưu tiên và là cốt lõi để làm sạch trí não những người có quyền thực thi cho công việc phát triển nước Việt. Sau nữa là vệ sinh trí não của dân Việt đã bị phương tiện truyền thông làm chệch hướng lâu nay. 

Hãy bắt đầu từ giáo dục, đặc biệt vấn đề vệ sinh trí não cho cả quan trí và dân trí Việt thì Việt Nam sẽ đi đến thành công. Muốn thế giáo dục Việt Nam cần có những chiến lược về tự do học thuật, tư duy độc lập, đại học tự chủ và biết nâng niu và sử dụng tài năng là chủ yếu. Việt Nam chưa đủ kinh tế để làm thêm những mục tiêu khac, chỉ cần 4 mục tiêu trên thì sẽ thàng công.

(*) Đây là một dạng viết thành kịch bản trao đổi, nhưng tất cả các ý tưởng là của tác giả blog. Các nhân vật liên quan trong kịch bản chỉ là hư cấu.

Asia Clinic, 16h12' ngày Chúa Nhật, 15/8/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét