ƯU TIÊN GÌ?

Ngày đăng: [Saturday, September 19, 2009]

Tôi xin mượn bức ảnh "Kền kền chờ đợi" đọat giải Pulitzer của phóng viên Kevin Carter, người mà bị ám ảnh cảnh chết chóc vì đói của trẻ em Sudan, sau đó anh ta đã tự vẫn vì những ám ảnh này để nói lên đại ý của entry.

Về mặt khoa học thì ở đâu có sự trầm tích chất hữu cơ thì ở đó có than có mỏ dầu và mỏ khí đốt. Và cũng về mặt khoa học thì ở đâu có lòai người thì ở đó tương lai sẽ bị hoang mạc hóa do con người làm hủy họai môi trường. Sự hoang mạc hóa sẽ càng dễ dàng xảy ra khi con người vùng đất ấy kém hiểu biết và không biết sử dụng. Sau hàng nghìn nghìn năm chính những nơi hoang mạc hóa đó sẽ có mỏ than, khí gas và dầu hỏa. Chính vì thế nên những mỏ dầu lộ thiên là những nơi khô cằn vì hoang mạc hóa do con người đã tạo ra từ hàng nghìn năm trước. Vì dụ như những vùng sa mạc ở châu Phi, ở Trung Đông, hay ở Mỹ... Đó là vòng luân hồi của vạn vật.

Thế giới lòai người của thế kỷ XXI là thế kỷ của những cuộc tranh chấp khủng hỏang năng lượng và lương thực. Các tranh chấp ý thức hệ sẽ đi vào dĩ vãng khi con người ý thức được cái mà mình gây ra để tự giết mình. Nếu vì năng lượng bán kiếm tiền mà ảnh hưởng đến an ninh lương thực ở một nước có diện tích hẹp, người đông, đồng bằng hẹp và sẽ bị ảnh hưởng triều cường do hiệu ứng nhà kính thì cần phải suy nghĩ lại. Chuyện năng lượng rồi con người sẽ giải quyết được khi nghiên cứu chế tạo ra những sản phẩm khoa học sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng thủy triều, năng lượng gió... Nhưng chuyện khai thác than bùn từ đồng bằng sông Hồng có cần thực hiện không?

Và, chuyện an ninh lương thực thì một khi đất hẹp vì hiệu ứng nhà kính, vì hoang mạc hóa do con người tạo ra lúc đó không biết lấy đất đâu để trồng lúa và hoa màu?

Đăng nhận xét

0 Nhận xét