ĐU DÂY

Ngày đăng: [Wednesday, August 19, 2009]

Các lãnh đạo của chúng ta đang áp dụng binh pháp của Tôn Tử: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Binh pháp này của Tôn tử, được cụ Hồ áp dụng đã thành công từ thời còn nhà nước sơ khai khi dặn cụ Hùynh Thúc Kháng sang Pháp đàm phán chuẫn bị ký hiệp định sơ bộ 1946. Đến chiến tranh Nam-Bắc và lúc đó tôn chỉ của cụ Hồ là: "Giải phóng miền Nam, độc lập tự do cho đất nước bằng mọi giá". Nên cái bất biến là: "Vừa đánh, vừa đàm" tùy theo cái vạn biến của tình hình mà áp dụng chiến tranh nhân dân kết hợp với bạo lực cách mạng .... Một công trình giải phóng rất nhiều đường lối cương kết hợp với nhu rất hòan hảo.

Bây giờ, cũng với tôn chỉ ấy: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Bất biến bây giờ là: "Hòa bình, ổn định chính trị và phát triển kinh tế". Nên phương án đặt ra là: "Việt Nam là bạn của thế giới" để ứng với vạn biến trong bất kỳ tình huống nào. Không ngã bên nào và cũng không để mọi việc phức tạp. Cho nên trước khi Jim Webb đến thì Vũ Đại Vỹ sang bàn chuyện biển Đông. Nhưng khi TNS Jim Webb đến thì thông tin về biển đông lùm sùm trên cả Tuổi trẻ, Thanh niênVietnamnet cũng như truyền hình Việt Nam thể hiện đêm qua (19/8/2009) .... Tóm lại là chính sách đu dây.

Không biết tớ nghĩ thế có đúng không? Dù nó là conspiracy theory!

Đăng nhận xét

0 Nhận xét