TRÔNG NGƯỜI LẠI NGẪM ĐẾN TA!!!

Ngày đăng: [Tuesday, July 28, 2009]

Mấy hôm nay nước Mỹ có chuyện lùm sùm lớn chỉ vì cảnh sát da trắng địa phương bắt nhầm một một vị giáo sự đại học Harvard da đen vì một người hàng xóm phát hiện ông ta phá cửa nhà mình do bỏ mất chìa khóa sau 1 chuyến nghỉ hè. Và chuyện phân biệt chủng tộc dấy lên từ đó.

Không ai chối cãi nước Mỹ có 2 vấn đề lớn để dận Mỹ khó đồng thuận trong quá trình hình thành và phát triễn của lịch sử Mỹ:

1. Nội chiến Nam Bắc Mỹ.
2. Quá khứ của chế độ chiếm hữu nô lệ.

So với Việt Nam mình thì VN mình dễ dàng đồng thuận hơn nhiều vì chỉ có chuyện nội chiến. Thế nhưng đã gần 1/2 thế kỹ rồi người dân mình vẫn chưa đồng thuận bên trong lẫn bên ngoài nước. Lý do tại sao? Có phải chăng vì người Việt mình chưa có nền pháp trị đúng như Mỹ? Tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân. Điểm lại lịch sử dân tộc, hễ có chiến tranh thì người Việt có đồng thuận, nhưng hết chiến tranh rồi thì bất đồng thuận lại trỗi dậy. Cho nên theo tôi, nguyên nhân chính của người Việt là văn hóa sống của dân tộc gây ra điều này.

Thế giới này là những sự tồn tại theo cơ số hai: Tốt -Xấu, Âm - Dương, Đàn ông - Đàn bà, Ngày - Đêm, Nước - Lửa, Nóng - Lạnh, Chung - Riêng ... Tất cả điều ấy tập hợp thành thuyết Nhị Nguyên Luận. Và trong văn hóa sống của loài người cũng có 2 vấn đề văn hóa trái ngược nhau, nhưng có thể bổ khuyết cho nhau. Đó là: văn hóa duy lý (thuần dương) và văn hóa duy tình (thuần âm).

Trong văn hóa duy lý là văn hóa xử sự cũng như lập luận trong văn bản giấy tờ đều dựa trên chứng cứ và biện luận vấn đề logic, lý trí đặt lên hàng đầu trong mọi việc. Ngược lại văn hóa duy tình lại xử sự cũng như lập luận đa phần theo cảm tính yêu, ghét. Cho nên văn hóa đóng vai trò chính trong sự phát triễn của cộng đồng. Hầu hết các nước có nền văn hóa duy lý đều phát triễn nhanh và giải quyết vấn đề rốt ráo. Ngược lại, những nước có văn hóa duy tình đều chậm phát triễn và làm việc thiếu năng động, giải quyết vấn đề xìu xìu ểnh ểnh, không tới nơi, tới chốn. Cái may mắn của nước Mỹ là văn hóa sống của họ ngay từ ngày đầu lập quốc là văn hóa duy lý, dù họ là đa chủng tộc, trong đó có những chủng tộc có lối sống duy tình. Điều kém may mắn của Việt Nam ta là văn hóa sống của mình là duy tình, mặc dù nước Việt cũng đa chủng tộc (hơn 56 sắc tộc khác nhau).

Mỹ đa chủng tộc, VN cũng đa chủng tộc, theo định luật di truyền của Menden thì ưu thế lai sẽ tạo ra những dòng tộc có trí thông minh, sức khỏe tốt hơn và thể hình đẹp hơn thế hệ thuần chủng. Thế nhưng, dù Mỹ có nạn phân biệt chủng tộc, song họ có văn hóa duy lý, mọi vấn đề ấy dần san bằng và tạo ra những thế hệ F1 rất thông minh và thành đạt, ví dụ như Obama. Việt Nam cũng đa chủng tộc, song do văn hóa duy tình nên các dân tộc yếu hơn dần đi vào tuyệt chủng và không tạo ra được những dòng F1 tốt như Mỹ.

Và người ta thấy rằng: ở một cộng đồng dân có nền văn hóa duy tình dễ đi đến tuyệt chủng các chủng tộc ít người sống chung hơn là trong nền văn hóa duy lý. Qua đó sự bảo tồn các nền văn minh thế giới cũng được bảo tồn và tôn tạo tốt hơn ở một cộng đồng có văn hóa duy lý so với duy tình.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét