THÔNG TIN VỀ UNG THƯ VÚ

Ngày đăng: [Saturday, October 16, 2010]
Đã từ lâu sách giáo khoa về ung thư học lâm sàng (Clinical Oncology) luôn dạy cho sinh viên trường Y những dấu hiệu và triệu chứng để phát hiện sớm ung thư trên lâm sàng hòng giúp cho việc khám chữa bệnh và khuyên người bệnh nên đi tầm sóat ung thư khi mọi người tới tuổi 40 mà có những dấu hiệu ấy. 

Túy theo mỗi cơ quan bị ung thư mà có những dấu hiệu sớm để có thể làm cho người bệnh nghi ngờ mình đã bị ung thư. Nhưng dù bất kỳ lọai ung thư nào cũng đều cùng chung 1 tiêu chuẩn là bắt đầu từ tuổi 40 trở đi.

Chụp nhũ ảnh (Mammography) là một phương pháp phát hiện khá chính xác cho những trường hợp ung thư vú sớm. Nhưng tiếng nói cuối cùng trong ung thư vẫn là giải phẫu bệnh lý (Anapathology), tức là xét nghiệm về tế bào học của mẫu bệnh phẩm nghi ngờ ung thư. Song trên thực tế làm việc luôn có 3 trường phái quá khích, bảo thủ và trung dung về việc sử dụng phương pháp chụp nhũ ảnh thường qui để phát hiện ung thư vú sớm: 

Trường phái quá khích thì cho rằng nhũ ảnh phải được dùng thường qui cho tất cả phụ nữ từ 40 tuổi trở đi, với 1-2 năm mỗi lần để tầm sóat ung thư vú sớm cho tất cả các phụ nữ dù đã có gia đình hay không có gia đình.

Trường phái bảo thủ thì cho rằng chỉ nên tầm sóat bằng nhũ ảnh thường qui khi phụ nữa từ tuổi 50 trở đi. Vì họ cho rằng: "Một số bác sĩ đã đưa ra ý kiến cho rằng đòi hỏi ở tuổi 40 mà chụp nhũ ảnh thường qui tầm sóat ung thư là có mục đích lạm dụng xét nghiệm, và có thể làm nhiễm tia xạ cho người được tầm sóat".

Đối với trường phái trung dung thì cho rằng chụp nhũ ảnh để tầm sóat ung thư vú phải có tư vấn của bác sĩ gia đình và ở tuổi 40 trở đi sau khi đã được vác sĩ giải thích rõ ràng. 

Gần đây, một số khảo sát lâm sàng trong nhiều năm cho thấy: phát hiện ung thư sớm bằng chụp nhũ ảnh thường qui mỗi 1-2 năm một lần là có hiệu quả tốt trong tầm sóat ung thư vú sớm. Điều này đã được Viện ung thư quốc gia Mỹ cập nhật và đưa ra qui chế thường qui. Sau đây là video clip của VOA tiếng Việt đã đưa tin hôm nay:


Youtube của VOA tiếng Việt ngày 15/10/2010

Trong một bài viết của tôi trên báo Tia Sáng khi còn cấm bảng online, Xét nghiệm y khoa để làm gì? Tôi đã cho thấy rằng trong xét nghiệm có nhiều lọai xét nghiệm khác nhau cho một bệnh lý. Thông qua xét nghiệm của một bác sĩ đưa ra cho một bệnh nhân cụ thể sẽ thể hiện rõ trình độ của bác sĩ.

Cho nên, quan điểm của tôi, đồng ý với các nhà có quan điểm trung dung. Sinh lão bệnh tử là qui luật của tự nhiên. Đến tuổi 40 là bắt đầu qua bên kia cái dốc cuộc đời. Việc khám sức khỏe định kỳ thường qui là việc nên làm. Trong lúc khám sức khỏe thường qui ấy, bác sĩ sẽ có lời khuyên cần thiết để làm những xét nghiệm thường qui đặc biệt đúng lúc cho từng người bệnh cụ thể khi có những dấu hiệu truệu chứng nghi ngờ ung thư. Không nên quá khích sẽ gây ra tốn kém và các ảnh hưởng khác. Và cũng không nên bảo thủ sẽ gây ra những sai sót đáng tiếc cho người bệnh.

Asia Clinic, 13h36' ngày thứ Bảy, 16/10/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét