THỜI CƠ CHO NGOẠI GIAO VIỆT NAM?

Ngày đăng: [Monday, July 13, 2009]

Tin từ báo Pháp Luật đưa rất ngắn, có nghĩa là chính xác. Qua tin này ta thấy việc khai thác Bauxite TN vẫn còn để ngõ. Làm hay không làm là cả 1 vấn đề lớn. Dường như nó phụ thuộc vào tiến trình chính trị ngoại giao của ta và TQ hơn là yếu tố kinh tế, môi trường và an ninh quốc gia?

TQ đang muốn VN có 1 chính quyền dễ sai bảo và một nền kinh tế què quặt để không phải lo âu như một cái gai trước mắt và lâu dài. Sau hội nghị G20 tại Anh và G8 tại Ý, uy tín của TQ đang sụt giảm một cách tệ hại trên trường quốc tế khi các nước phớt lờ mọi ý kiến của TQ đưa ra. Nội tình TQ đang bấn loạn về mặt chính trị và khó khăn trong giải quyết nạn thất nghiệp do suy thoái kinh tế gây ra.

Với sự hợp tác Nga-Mỹ thời kỳ mới, TQ sẽ ra sao? Có phải chăng TQ đã quên lời dặn dò của Đặng là “nằm yên, dấu mình, chờ thời cơ trỗi dậy?”. Mỹ và Nga sẽ không dễ dàng để TQ trỗi dậy trong vài thập niên tới, mà có thể đất nước TQ sẽ trở lại 1 cuộc banh da xẻ thịt giống như thời hậu nhà Thanh chăng? Nếu VN khôn ngoan thì thời điểm này là thời điểm tốt nhất trong chính sách ngoại giao đa phương. Để lỡ mất thời cơ này là một thiếu sót lớn không khác gì thời cơ vừa sau 30/4/1975 trong đường lối ngoại giao chiến lược.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét