Thất vọng

Ngày đăng: [Friday, June 05, 2009]

Mấy hôm rày đi dạo rong cùng trời khắp biển để tìm ngôi nhà mới đặng di cư, trú ngụ. Yahoo Profile thì tình cờ lập từ năm ngoái, bây giờ quay lại thì điều hiu. Y 360+ thì nhiều lỗi. Multifly mới lập, nhiều tính năng hay ho, mới hoàn thiện thì từ 12h hôm nay 05/6/2009 tới giờ vào không thấy, chỉ thấy một dòng dài sọc thông báo như thế này: http://dsldevice.lan/cgi/b/ic/connect/?nm=1&client=192.168.1.64&server=66.246.179.202&event=ServerTimeout&url=cohuynh.multiply.com/ mặc dù các old friends từ 360 mới làm nhà ở Multifly chào hỏi, nhưng mình thì khg vào được.

Cuối cùng, Blogspot vẫn là nơi trú ẩn và lưu trữ tốt nhất như lời người bạn Hoàng Guitar đã nói: "Blogspot là để lưu trữ, còn Multifly là nơi để giao lưu cộng đồng". Quả khg sai.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét