TẬP CẬN BÌNH

Ngày đăng: [Wednesday, September 16, 2009]

Hôm nay hầu hết các trang báo trên khắp thế giới đưa tin và dự đóan ông Tập Cận Bình sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào ở vị trí tối cao của đất nước đông dân nhất thế giới, Trung Quốc.

Là một con người có một quá khứ đầy khắc khổ khi cha của mình đã từng bị Mao Trạch Đông đày ải trong cuộc cách mạng văn hóa khi lên 10. Và con đường phấn đấu của ông Tập để có ngày nay rõ là gian nan. Qua đó cho ta thấy sự quyết đóan và sắt máu trong ông khi quyền lực vào tay ông. Tôi cho rằng ông sẽ có chính sách ngọai giao không đơn giản hơn ông Hồ Cẩm Đào. Nhìn ảnh ông thì cũng đoán ông là người như thế nào?

Theo tôi, ngay từ bây giờ Việt Nam cần có quyết sách có tính chiến lược về ngọai giao và quốc phòng vững mạnh với các đối tác trong khu vực và thế giới để hòng có sự an tòan trong vài thập niên tới.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét