TẠI SAO VĂN HÓA VIỆT ĐANG SUY ĐỒI?

Ngày đăng: [Saturday, March 28, 2009]
Hôm nay ngồi đọc Mạt Lộ của Đào Hiếu mà thấy lòng trĩu nặng. Tại sao một xã hội tinh anh và đẹp như thế trong mấy ngàn năm lịch sử vùng vẫy để "thóat Á" mà ngày hôm nay như thế? Những gì Đào Hiếu viết ra là những gì hiện nay ai cũng thấy nhan nhãn hằng ngày trên báo, đài và cuộc sống thực tại của xã hội chúng ta, nhưng tại sao ông phải để tên nhà xuất bản là: LỀ BÊN TRÁI?

Có phải chăng do sự giao lưu văn hóa của Mao thời chống Mỹ đã làm văn hóa Việt ngày nay là văn hóa thiếu trung thực và không minh bạch? Chính điều đó đã làm nên hiện tại sai lầm của ngày hôm nay chăng?

Bài hôm trước của tôi nói về Việt Nam muốn phát triễn cần có sự giao lưu văn hóa nhưng sự giao lưu văn hóa đó cần có sự tôn trọng sự khác biệt của các nền văn hóa khác nhau mới tạo ra được sự tối ưu, sự cộng hưởng thúc đẩy sự phát triễn cho một xã hội.

Hôm nay tôi nói về sự giao lưu văn hóa nhưng ở đó là sự sao chép và không tôn trọng sự khác biệt mà là sự áp đặt duy ý chí của một nhóm người sẽ đẩy dân tộc vào con đường không lối thóat.

Cuối tuần đầy tâm trạng,

Đăng nhận xét

0 Nhận xét