NHỮNG TRƯỜNG CỦA MỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP QUỐC GIA CÓ LÀM ĂN Ở VIỆT NAM

Ngày đăng: [Thursday, September 09, 2010]
Tôi luôn tối kỵ chuyện copy và paste của ai đó hoặc dịch lại bài của ai đó rồi đăng lên blog của mình, hoặc đăng báo(ngọai trừ vì bài đó có yêu cầu của tác giả hoặc vì quá hay có liên quan đến chủ đề tôi đang quan tâm). Vì làm điều đó theo tôi nó không hay ho gì và đồng nghĩa với đạo văn hay copy và paste, do không đủ khả năng viết vì thiếu kiến thức hoặc không còn ý tưởng. Lẽ ra tôi viết bài này với kiến thức của mình có, nhưng vì nhiều lý do: đã có ông Mark Ashwill, một chuyên gia kiểm định đánh giá chất lượng giáo dục của Mỹ, viết bài .Nationally Accredited U.S. Institutions with a Vietnam Connection. Hơn nữa, với tình hình dân trí thấp, nạn nhũng nhiểu của các trường, tổ chức thuộc mặt trận tổ quốc trong nước đã lừa nước đục thả câu kiếm tiền làm hại đến người dân và xã hội. Nên hôm nay, xin một lần phá lệ nữa đưa vào bài dịch của tôi từ bàì ông Mark Ashwill viết. 

Một phần là vì nó là một trong những bài dịch của tôi để giải thích cho báo chí hiểu thế nào là hệ thống kiểm định của giáo dục Mỹ. Tôi nói thì họ không tin, nhưng đối với mắt xanh mũi lõ thì dù có Tây ba lô cũng là giáo sư tuốt. Hơn nữa ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều tiến sĩ cả đời không viết nỗi một bài, mà chỉ chuyên đi dịch của người khác rồi để tên của mình. Nên hôm nay tôi xin phá lệ đưa bài dịch của một người ngọai đạo như tôi về mặt ngôn ngữ lên blog của mình. Nếu phần dịch có gì sai sót xin mọi người góp y vì tôi chỉ là người ngọai đạo với ngữ Văn Anh. 

NHỮNG TRƯỜNG CỦA MỸ ĐƯỢC CÔNG NHẬN CẤP QUỐC GIA CÓ LÀM ĂN VỚI VIỆT NAM

Dưới đây là danh sách 10 tổ chức có cơ sở tại Mỹ được công nhận cấp quốc gia, đang họat động ở Việt Nam và đa số là hợp tác với đối tác nội địa (VN).

Theo ghi nhận thì công nhận cấp quốc gia (NA: National Accreditation) không ngang hàng với công nhận vùng (RA: Regional Accreditation), công nhận vùng là lọai công nhận thường được xem như “tiêu chuẩn vàng” đối với việc công nhận giáo dục bậc đại học ở Mỹ.

Nếu bạn quan tâm tới sự khác biệt công nhận cấp quốc gia, công nhận vùng và công nhận chuyên sâu, vào xem những câu hỏi phổ biến, trên trang web của Southern Association of Colleges and Schools (SACS là một trong những cơ quan công nhận vùng, miền Nam nước Mỹ). Hầu hết những tổ chức được công nhận cấp vùng là tư nhân, sứ mệnh của họ tập trung vào giáo dục nghề nghiệp hoặc tôn giáo.

Những tín chỉ đạt được từ những trường được NA công nhận nhìn chung là không được chuyển đổi đến các trường do RA công nhận, cũng như những bằng cấp của các tổ chức NA công nhận không được chấp nhận bởi hầu hết các trường RA quản lý. Điều này gây rắc rối cho sinh viên, ví dụ như sinh viên lấy bằng đại học từ trường NA công nhận và có nguyên vọng theo học MBA ở 1 trường RA công nhận. Một vài trường được NA công nhận chia sẻ thông tin khó khăn này với những sinh viên tiềm năng của họ (cái này gọi là “quảng cáo chân thật”), trong khi những trường khác thì không (tôi biết một số khá nhiều các sinh viên VN lâm vào tình trạng khó xử này).

Đây là ví dụ của 2 cơ quan công nhận quốc gia. DETC (Distance Education and Training Council), giống như cái tên của nó bộc lộ, công nhận chủ yếu những trường chỉ hoạt động online vì tư hữu (ví dụ như truờng tư, vì lợi nhụân). Trong số 114 trường trong danh sách cùa DETC là trường Allied Business Schools, Cleveland Institute of Electronics, Gemological Institute of America, National Paralegal College, National Tax Training School, New York Institute of Photography, và hầu hết các trường do NA công nhận chủ yếu họ làm kinh doanh ở VN.

Một ví dụ khác của NA là tổ chức ACICS (the Accrediting Council for Independent Colleges and Schools), đây là tổ chức công nhận “những trường đại học để bán những giấy chứng nhận, bằng tú tài hoặc bằng cao đẳng dạy nghề, và cấp bằng liên kết đại học hoặc cao học mà những bằng cấp đó được thiết kế để giáo dục sinh viên về những nghề chuyên môn, kỹ thuật hoặc hướng nghiệp, thông qua giáo dục từ xa”.

Trong số 680 những tổ chức mà ACICS đã công nhận là những trường như the Bergin University of Canine Studies, Golden State College of Court Reporting & Captioning, Golf Academy of America, ITT Technical Institute, Kaplan Career Institute, and the Le Cordon Bleu College of Culinary Arts,  bên cạnh đó có một số trường đang họat động ở VN như sau:

Bakke Graduate University of Ministry (WA)
California Miramar University (CA)  Trước đây là Pacific Western University, 1 trường không được công nhận, nó thành lập vào 1977 và từng nhận khá  nhiều tai tiếng từ giới truyền thông trong thời gian này. Sau khi đổi tên thành CMU vào năm 2007 và nhận công nhận của DETC vào 2009. 

California Southern University (CA) –Trước đây là Southern California University of Professional Studies (SCUPS), một trường thành lập vào năm 1978,  không được công nhận. Đã có lúc trường bị làm chủ bởi Donald Hecht, người cũng làm chủ trường Northcentral University, một trường đại học tư vì lợi nhuận dạy online, có trụ sở tại Arizona. SCUPS đổi tên thành CSU vào 2007 và được công nhận bởi DETC vào 2010. 


Griggs University and International Academy (MD) được công nhận bỡi tổ chức tôn giáo có tên là Seventh-Day Adventist Church.  Adventist Church’s Griggs University cấp bằng tốt nghiệp MBA cho những sinh viên đầu tiên ở Việt Nam (Nguồn tin từ báo:  Adventist News Network)


Nếu các bạn có bất cứ thông tin nào về các trường mà được công nhận bỡi những tổ chức công nhận quốc gia (NA) thì hãy báo để tôi đưa vào bảng danh sách này.

Viết vào ngày 09/8/2010
BS Hồ Hải dịch xong lúc 22h49' PM, ngày thứ Ba, 07/9/2010

Asia Clinic, 16h32' ngày thứ Năm, 09/9/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét