NHỊ NGUYÊN LUẬN TRONG GIẢI THƯỞNG NOBEL Y HỌC 2009

Ngày đăng: [Wednesday, October 07, 2009]

Telomerase là một enzyme (men sinh học) bảo vệ và thúc đẩy sự phân bào của tất cả các tế bào sống của con người. Sự có mặt của men Telomerase trong mỗi tế bào là nguồn gốc của kéo dài sự sống và chống lão hóa của sự sống của con người. Sau mỗi lần phân bào men Telomerase sẽ bị mất đi 1 số cấu trúc phân tử và bị ngắn lại. Sự ngắn lại và mất đi của men Telomerase bên trong tế bào sẽ làm cho sự phân bào để duy trì sự sống của con người sẽ bị trì hõan hoặc chấm dứt. Một khi Telomerase không còn hiện diện trong bộ nhiễm sắc thể của tế bào sống của con người thì cái chết sẽ đến âm thầm trong tương lai gần của một cá thể sống.

Từ đó, người ta, mà cụ thể là 3 nhà sinh học phân tử được nhận giải Nobel y học năm 2009 đã cố công tìm kiếm vai trò của men này trong quá trình tham gia vào sự phân bào của tế bào con người. Và vì thế, người ta đã đặt ra Tại sao tế bào ung thư khi đã đủ sức hình thành 1 khối u vượt qua giai đọan đầu thì y học ngày nay cũng đành phải bó tay? Và người ta đã tìm thấy trong tế bào ung thư có rất nhiều men này và men này tồn tại như cũ trong và sau quá trình phân bào của tế bào ung thư. Cho nên một chân trời mới đặt ra cho sinh y học là người ta có thể kiểm sóat sự phân chia của tế bào ung thư bằng cách ức chế sự tác động hoặc hủy diệt men Telomerase bên trong tế bào ung thư. Và cũng từ đó, người ta hy vọng tạo ra men Telomerase để đưa vào trong những tế bào cần cho sự duy trì chống sự lão hóa làm cho con người trẻ mãi không già.

Thế nhưng đây là 2 mặt của 1 vấn đề trong y học cũng là nhị nguyên luận trong cuộc sống nếu nhìn theo nghĩa triết học là:

1. Không phải người bình thường là không có tế bào ung thư lưu hành trong máu. Người ta thấy rằng cứ 1 phút đồng hồ trong cơ thể người bình thường có xuất hiện trung bình khỏang 19 tế bào ung thư các lọai trong máu. Và người bình thường không bị ung thư là vì hệ thống miễn dịch của họ tốt đủ để "thanh trừng" tất cả các thành viên sống ngòai vòng pháp luật này. Một khi khả năng thanh trừng ấy yếu đi thì các thành phần bất hảo này sẽ lọt lưới và chúng tạo thành băng nhóm để tạo ra khối ung thư trong cơ thể. Như vậy, 1 vấn đề đặt ra cho tiến trình đưa men Telomerase vào cơ thể người bình thường như thế nào để chỉ có lợi là tạo ra sự trẻ mãi không già mà không có hại? Vì nhỡ Telomerase đưa vào không chọn lọc tế bào bình thường mà đi vào tế bào ung thư thì một cách vô hình sinh y học đã góp phần thúc đẩy quá trình tạo ra ung thư ở những người bình thường mạnh hơn, nhanh hơn. Đó là 2 mặt của 1 vấn đề nan giải.

2. Y sinh học mong muốn tạo ra một lọai hóa chất để ức chế men Telomerase để đưa vào cơ thể con người dùng cho việc ức chế Telomerase tại các tế bào ung thư hòng hủy diệt tế bào ung thư và 1 kỷ nguyên điều trị ung thư triệt để ra đời. Thế nhưng, lại là nhưng, nếu y sinh học chưa có thể đưa được chất ức chế Telomerase vào đúng tế bào ung thư mà đưa 1 cách tràn lan trong cơ thể thì hóa ra chất ức chế men Telomerase làm cho quá trình phân bào của tòan thế các tế bào trong cơ thể bị đình trệ phân bào. Và từ đó quá trình lão hóa xảy ra nhanh hơn. Con người sẽ chết nhanh hơn vì mau già hơn. Đó cũng là 2 mặt của một vấn đề còn nan giải trong ý học.

Tóm lại, từ những phát minh hay còn gọi là những phát hiện những sự vật, hiện tượng đã có sẵn trong tự nhiên và cuộc sống đi đến ứng dụng những phát hiện đó còn là một khỏang cách rất xa mà nhân lọai còn phải tìm kiếm, khắc phục và tối ưu hóa có chọn lọc trên từng sự vật hiện tượng cụ thể trong đời sống tự nhiên.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét