NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ ĐỒNG VN MẤT GIÁ LIÊN TỤC

Ngày đăng: [Tuesday, August 24, 2010]
Sau 8 ngày kể từ ngày 17/8/2010 SVB quyết định phá giá đồng tiền Việt Nam 2,09%, tôi làm môt vòng tham quan giá cả thị trường tiêu dùng trong cả nước qua các báo đăng ngày hôm nay để lưu lại làm dữ liệu cho những bài viết sau này khi cần.


Và đây là nguyên nhân của việc phá giá đồng Việt Nam so với USD: Ngân hàng "khan" USD. Nguyên nhân này đã được dự báo từ tháng 5/2010 trong một bài viết của VnEconomy: Phép thử "Tạm ứng ... tương lai".

Thế là đã rõ tất cả những diễn biến kinh tế trong 1 tuần qua và các chuyện lùm xùm có liên quan nhằm che đậy hậu quả của một bệnh lý mạn tính, chưa chịu dùng đúng thuốc chữa như một số bài viết của tôi trong thời gian qua:
+ Lọat bài triết học: Tha hóa và tham nhũng

Asia Clinic, 10h09', ngày thứ Ba, 24/8/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét