LAN MAN TUẦN CUỐI NĂM

Ngày đăng: [Sunday, January 23, 2011]
Bây giờ mà ngồi nói là dân Việt nghèo thì chẳng ai tin. Nhưng lại nói dân Việt giàu thì cũng chẳng ai tin.

Tin làm sao được, khi mà tỷ lệ hộ nghèo ở Việt Nam theo báo cáo của bộ lao động thương binh và xã hội hồi cuối năm 2010 là chỉ còn 9,45% với chuẩn là thu nhập bình quân ở nông thôn chỉ 10USD/tháng/đầu người và 12USD/đầu người/tháng ở thành thị? Trong khi mức thu nhập thoát nghèo của thế giới quy định là mỗi tháng bình quân đầu người thu nhập ít nhất phải là 83,3USD/tháng, tức 1000USD/đầu người/năm.

Tin làm sao được khi ở thủ đô nghìn năm văn vật có quán phở ăn sáng, mà mỗi tô có giá chỉ cần ăn 3 bữa là cái tiêu chuẩn thoát nghèo của thế giới không đủ để chi tiêu? Và tin làm sao được ở đây cũng có những vật dùng tiêu dùng mà khó tìm thấy trên thế giới vì sự hiếm hoi theo đơn đặt hàng và sự đắt đỏ của nó từ những thượng đế đang dùng?

Hai bối cảnh là hai mặt đối lập đang diễn ra, cũng là hai nghịch lý rất đặc trưng cho sự phân hóa giàu nghèo trong bất kỳ một xã hội nào mất sự cân bằng giữa sở hữu và quyền lực của con người.

Nhưng đời phải như thế thì mới gọi là đời. Đời phải có kẻ tỉnh người say, kẻ giàu người nghèo, kẻ cười và khóc trên đống tiền hay nghèo đói, v.v... Các mặt đối lập phải diễn ra và được diễn biến trong cùng một quy luật thống nhất thì mới là bình thường và phát triển. Đó là quy luật tương đối của cuộc đời. Không thể tránh được.

Sự cân bằng của sở hữu và quyền lực là một sự cân bằng động. Nó luôn diễn ra hằng ngày, hằng giờ, hằng phút, hằng giậy và ngay cả trong một sát na thời gian của vạn vật.

Song, bất kỳ quy luật nào cũng có giới hạn của nó. Một khi cái giới hạn đó bị phá vỡ tính cân bằng thì câu chuyện sẽ rất khác. Dù bất kỳ một trở lực nào cũng không ngăn cản được. Thế mới có câu trong dịch rằng: "Cùng tất biến/Biến tất thông".

Nhưng làm gì thì làm, con người vẫn là nhân tố quyết định mọi việc trong sự cân bằng động của sở hữu và quyền lực. Con người là tổng hoà mọi mối quan hệ xã hội, thì con người cũng là nhân tố quyết định sự tổng hoà rường cột quốc gia vậy.

Asia Clinic, 19h09', ngày Chúa Nhựt, 23/01/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét