DƯỢC PHẨM TRONG THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG HIV/AIDS NĂM 2009

Ngày đăng: [Sunday, December 06, 2009]

Hôm nay thấy thông tin về những dược phẩm đã được thử nghiệm lâm sàng với HIV/AIDS trong năm 2009. Đây chỉ là những phát súng vu vơ không có mục đích và cũng chưa có hy vọng gì để có thể làm nên thay đổi trong điều trị HIV/AIDS. Vì nó chưa đánh vào đúng về mặt biện chứng của con HIV tráo trở này như một bài viết của tôi trước đây.

Dù sao thì tổng kết này cũng cho các thầy thuốc có cái nhìn tổng quan về những thử nghiệm lâm sàng và nỗ lực của thế giới trong 1 năm qua để chống lại HIV/AIDS. Hy vọng với phát minh của nhóm Sudhir Paul sẽ mở ra cho thế giới dược phẩm một chân trời mới trong điều trị HIV/AIDS trong tương lai gần.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét