CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ONLINE MIỄN PHÍ CỦA FDA

Ngày đăng: [Thursday, November 05, 2009]

Tháng trước FDA(Food and Drug Administration) đã giúp cho Trung Tâm sức khoẻ phóng xạ và trang thiết bị y tế (CDRH: Center for Devices and Radiogical Health) mở courses online miễn phí để phổ cập và cập nhật tình hình an toàn phóng xạ cũng như trang thiết bị y tế hiện đại giúp tìm ra nguyên nhân bệnh tật. Hôm nay lại thấy FDA tiếp tục mở chương trình này ở Trung Quốc.

Bạn nào làm chuyên ngành liên quan thì vào CDRH learn courselist bằng tiấng Anh để tìm đề tài phù hợp mà đọc và nghe các video clip. Nếu bạn nào nghe và đọc được tiếng Trung Quốc thi vào đây để nghe và xem video giới thiệu nhé.

Chúc hạnh phúc với thông tin này.

Đăng nhận xét

0 Nhận xét