CÂU CHUYỆN TRÍ TUỆ DÂN TỘC

Ngày đăng: [Saturday, August 28, 2010]
Hôm nay đọc bản tin: Bộ chính trị đồng tình phương án nhân sự của Hà Nội, mới thấy rõ vì sao người dân bỏ quê lên phố thị và các đô thị dùng để làm bộ mặt Quốc gia trở thành nơi ô nhiễm và xấu nhất của đất nước. Trong "sáng kiến" của bộ chính trị có đọan viết 

"Tuy nhiên, bộ chính trị đề nghị Hà Nội phải tiếp tục đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế...

Hà Nội phải hướng mạnh vào phát triển các ngành, lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp có công nghệ cao, hàm lượng tri thức cao, ít sử dụng lao động và ít ô nhiễm môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững..."

Phải công nhận trên thế giới chưa có thủ đô nào có nhiệm vụ đa năng như thủ đô Việt Nam ở thời đại này. Một thủ đô, vừa lo hòan thành nhiệm vụ chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục, thương mại, dịch vụ, vừa giữ được truyền thống quí báu của ông cha là bám vào gốc rạ để sống, nhưng không quên phát triển công nghiệp mà giữ được không ô nhiễm môi sinh. Quả là "hảo thủ đô", "hảo sáng kiến" của "trí tệ" thời đại. Nên Hà Nội biến thành Hà Lội mỗi lần mưa và Hà Nội biến thành Hà Lụi khi đại diện cho văn hóa sống của dân tộc.

Câu chuyện Hà Nội lại làm liên tưởng đến Sài Gòn, thành phố rực rỡ tên Người. Nó cũng mang nhiệm vụ không những bằng mà còn lên trên cả Hà Lụi, Hà Lội, Thăng Long ngàn năm văn vật. Cả hai cùng ô nhiễm, cùng quá tải với người dân tứ xứ đổ về để kiếm sống. Mọi giải pháp để giải quyết vấn nạn của "sáng kiến "của trí tuệ dân tộc đều bất thành.

Câu chuyện trên lại nhớ đến công lao của ông Park Chung Hee khi bắt đầu xây dựng Hàn Quốc hùng cường ngày nay. Hai vấn đề lớn mà Ngài Park đã làm cho Hàn Quốc là đường cao tốc Seoul đến Pusang, chiếc xương sống giải quyết lưu thông, vận tải tòan nước Hàn và cứ mỗi khu làng quê một khu nhà máy để giải quyết vấn nạn thất nghiệp, thời gian nhàn rỗi của người dân sau việc đồng án. Trong khi các khu đô thị sầm uất chỉ lo việc dịch vụ, du lịch, văn hóa. Chính nhờ thế Hàn quốc là cường quốc kinh tế thế giới mà không ô nhiễm, trong khi dân số bằng 58% dân số nước ta, nhưng sống trên một diện tích chỉ bằng 30% diện tích nước ta, mà không nghe họ kẹt xe, ngập lụt và ô nhiễm bao giờ. Thu nhập đầu người của họ hơn 10 lần của dân ta. Họ cũng thóat thai từ nội chiến Bắc Nam, nhưng đất nước họ còn có hòan cảnh không bằng nước ta, vì còn chia cắt, sao họ làm tốt thế? Do con người hay do tại ông trời?

Có lẽ bấy nhiêu để có thể nhìn được trí tuệ dân tộc đang nhờ vào ai. Và ai đang làm trí tuệ dân tộc lùn đi.

Asia Clinic, 14h23', ngày thứ Bảy, 28/8/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét