AN TÒAN Y TẾ SAU NHỮNG THẢM HỌA THIÊN NHIÊN

Ngày đăng: [Sunday, September 05, 2010]
Với tựa đề "Lời khuyên từ FDA: Chuẩn bị cho mùa bão tố" (Prepare for Hurricane Season Advice from FDA) trên báo giấy, FDA muốn mang thông điệp đến cho những nhà làm chiến lược quốc gia về thiên tai, thầy thuốc và người dân những thảm họa của thiên nhiên đã tác động đến đời sống tinh thần và vật chất của nhân lọai như thế nào? nên dùng những thuốc gì? chuẩn bị trang thiết bị gì? để đối phó với thiên tai.

Thiết nghĩ đây là một thông điệp tốt cho những quốc gia như Việt Nam, nơi mà mỗi năm đều có từ hơn 10 thảm họa thiên nhiên từ bão tố, lũ lụt ập lên đầu những người dân thiếu hiểu biết. Nhưng các cơ quan chức năng và chính quyền cần phải biết. Đặc biệt là ủy ban phòng chống bão lụt trung ương cần phải thông hiểu những điều cơ bản này. Sau đây là những links liên quan cần phải đọc cho các nhà làm chiến lược phòng chống thiên tai của quốc gia:


Cuối tuần vui vẻ,

Asia Clinic, 16h42', ngày Chúa nhật, 05/9/2010

Đăng nhận xét

0 Nhận xét