THỜI CỦA TIỂU NHÂN ĐẮC CHÍ NẮM QUYỀN

Ngày đăng: [Monday, October 15, 2012]

Chuyện trong nước, họp kín của các think tanks trong hội nghị trung ương đảng lần 6 khóa XI trong hơn 10 ngày qua, không ai biết nó sẽ có quyết định gì, nhưng dân nồi chõ bảo thủ muốn giữ vững chế độ độc tài cai trị chơi trò tiểu nhân đắc chí, nào quan mần báo, nào dân mần báo, nào bloggers đình đám, nào cả báo chí nước ngoài cũng hùa theo kiểu tin đồn của dân làng xã, cho rằng ông tể tướng bị hạ kỳ này. Cơ cấu chính trị và quyền lực của nhà sản đâu đơn giản như thế? Ông tể tướng mà xuống thì cả bộ tứ cũng phải xuống theo, đó là thực trạng chính trị xã hội của hầu hết các nước theo cộng sản hiểu chửa? Cứ nhìn thời cụ Lê Duẩn và cụ Sáu Dân xuống giữa nhiệm kỳ thì 3 cụ kia cũng phải cùng về vườn làm Thái Thượng Hoàng.

Nhưng có một điều chắc chắn rằng các trang nồi chõ này có chỗ dựa chính khách to đầu sau lưng. Điều này nói lên thời tiểu nhân đắc chí đang thịnh hành. Làm lãnh tụ một quốc gia mà chơi trò nồi chõ kiểu báo chữ to của Mao đã từng áp dụng thời 1970s để tiêu diệt đồng chí, thì làm sao đủ tư tưởng để làm được gì ngoài việc muốn chia phần miếng bánh cho đều hơn? Đúng là bi kịch của loài người đang diễn lại ở nước Việt thân yêu này. Không hiểu vì đâu mà dân tộc này và tổ quốc này lắm đau thương đến thế? Cái thời mà người mình cai trị dân mình còn tệ hơn vạn lần so với lũ ngoại bang giày xéo trên quê hương trong hơn 1 thế kỷ qua.

Đúng là dân Việt có một nền văn hóa làng xã trong tư duy của từ lãnh đạo cao nhất đến từng người dân dưới đáy xã hội. Và đảng cầm quyền đã rất sáng suốt định hướng dân Việt từ người "có học" đến kẻ bần nông chỉ quan tâm đến ai lên, ai xuống, nhưng cái cần lên, cần xuống thì đám đông vô thức quên mất. Đúng như đảng cầm quyền đã nói đi, nói lại rằng, con đường của đảng đi là con đường của toàn dân lựa chọn. Vậy thì trách ai? Nó là nguyên nhân bao trùm trong mọi nguyên nhân để làm nước Việt mãi điêu linh.

Mọi vấn đề khác về kinh tế, văn hóa giáo dục và tình hình xã hội không có gì để phải nhắc đi nhắc lại, vì lắm chuyện nghịch lý và xấu xa bây giờ nó trở thành một thành tố văn hóa sống của người Việt. Để sửa chữa những cái này đòi hỏi một khởi hành ban đầu với 3 điều cốt yếu sau:

1. Phải có một minh quân như Thein Shaw nắm trọn quyền hành để làm thay đổi chính trị rồi trao quyền cho con người nhân ái và dũng cảm như Thein Sein và một bật anh hùng kỳ tài như Aung Kyi ở Miến Điện, nhưng nước Việt hiện nay chưa có là nhờ vào công lao của đảng đã có công thui chột mọi thế hệ Việt từ 1930 đến nay. Có lẽ phải chờ thế hệ 197x lên nắm quyền?

2. Bỏ toàn bộ cái đề cương văn hóa của cụ Trường Chinh viết ra năm 1943, vì nó là cái cùm cùm đầu cả đảng và dân tộc này.

3. Bỏ nghị quyết trung ương đảng lần 5 khóa XI vừa qua, và thực hiện tam quyền phân lập.

Tuần mới tốt đẹp với mọi nhà,

Asia Clinic, 10h33' ngày thứ Hai, 15/10/2012

Đăng nhận xét

0 Nhận xét