PHÉP THỬ CHÍNH TRỊ

Ngày đăng: [Thursday, March 07, 2013]
Bốn mươi năm rồi xem lại bộ phim của thời Việt Nam Cộng Hòa làm để nói đúng thực chất việc cải cách ruộng đất ở miền Bắc mà tôi vẫn thấy như hôm qua. Thời ấy đã thấy sai lầm, nhưng sau 30/4/1975 việc cải tạo công thương nghiệp vẫn cứ diễn ra để đồng bào mình bỏ tổ quốc ra đi, dù phải bỏ thây cho cá biển, cho hải tặc và những hiểm họa đến chết người.

Hôm nay, cái kiểu tiêu diệt dân nhà giàu bằng công sức, trí tuệ thực sự sau mỗi đợt khá lên vẫn cứ diễn ra theo hình thức mới, tinh vi hơn và giả nhân, giả nghĩa hơn. Trong khi đó, một giai cấp núp bóng chính trị lại vững vàng với gia tài đồ sộ, mà không ai dám đụng đến. Họ lại còn bày trò sửa đổi mỵ dân.

Mời mọi người xem lại bộ phim: Chúng tôi muốn sống, để nhìn lại những phép thử chính trị trong 38 năm qua để cai trị đồng bào của chế độ là những phép thử nào và tự suy nghĩ.


Asia Clinic, 10h59' ngày thứ Năm, 07/3/2013

Đăng nhận xét

0 Nhận xét