MỘT ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM NGUY HIỂM

Ngày đăng: [Wednesday, June 08, 2011]
Bài đọc liên quan:
Đánh tráo khái niệm và hậu quả
Những bất cập của loài người
Tha hóa và tham nhũng
Công hữu tư hữu và hình thái xã hội loài người
Thấy gì qua cuộc họp lần thứ 8 khóa XII năm 2010?
Thấy gì qua cuộc họp quốc hội lần thứ 8 khóa XII (tt)
Thưa các quan phụ mẫu

Chuẩn bị cuộc bầu cử tìm ra những lãnh đạo tối cao cho nhà nước trong tháng 7/2011 là một việc có rất ít thời gian cho những think tanks. Kể từ ngày đại hội đảng "thành công rực rở" đến nay các think tanks lo rất nhiều việc. Một trong những việc vô cùng quan trọng là soạn thảo những tư tưởng cho đảng và cho đất nước trong thời kỳ khó khăn cần phải chuyển đổi mô hình xã hội. Nhưng hôm nay đọc trên Thời báo kinh tế Sài Gòn, một thông tin về câu chuyện xưa như trái đất, mà lại luôn mới với Việt Nam từ hơn nửa thế kỷ qua.

Bản chất của nền kinh tế loài người từ thời khai sinh lập địa đến nay là kinh tế thị trường xác lập quyền sở hữu tư liệu sản xuất theo qui luật tư hữu. Mọi hình thức công hữu chỉ phục vụ cho an sinh xã hội để phục vụ cộng đồng. Ngoài ra để bảo vệ chủ quyền một quốc gia, ngoại giao, an ninh quốc phòng được lấy từ nguồn thuế của cộng đồng. Chưa có một hình thái xã hội nào tước mất quyền tư hữu của dân chúng mà có thể huy động được sức mạnh của toàn dân. Vì như thế sẽ đi ngược lại với qui luật của triết học.

Trong lúc đại hội đảng đang diễn ra đầu năm 2011 này tôi đã viết hai bài: Công hữu tư hữu và hình thái xã hội loài người, để nói lên bản chất của loài người là tư hữu và quyền lực. Đi ngược lại cái tư hữu là đi vào sự sụp đổ vì nó ngược với qui luật và bản chất của loài người về mặt triết học - mà cụ thể là phân tâm học. Bài Thưa các quan phụ mẫu là để lược lại các loại hình thái chính trị kinh tế toàn cầu để tìm ra một hình thái kinh tế chính trị phù hợp nhất cho đất nước, vì mô hình kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa với sở hữu toàn dân là không còn phù hợp và đi ngược với quy luật triết học.

Thế nhưng mấy tháng sau đại hội đảng các think tanks bàn luận nên sử dụng từ "sở hữu toàn dân" hay "sở hữu quốc gia"? Họ giả bộ quên đi trong duy vật luận có cặp phạm trù chung - riêng. Họ đánh tráo khái niệm cái chung "toàn dân" cũng có nghĩa là "quốc gia", vì có quốc gia nào mà không phải của nhân dân? Cái chung thì luôn là cái chung, dù anh có đánh tráo cái chung này sang cái chung khác về mặt khái niệm, thì về mặt triết học, nó vẫn là cái chung, không thể là cái riêng.

Ấy thế mà họ vẫn cứ làm, họ vẫn cứ đánh tráo khái niệm, và họ vẫn cứ làm trò che mắt dân đen giữa thời đại mà nhân loại đã thấu đáo tất cả mọi điều dưới cơ sở của triết học. Thế mới thấy nỗi đau của dân tộc Việt nó đến mức nào?

Hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật theo đúng với khoa học triết học đúng nghĩa thì mới mong tìm ra con đường đi đúng cho dân tộc. Với cục diện mới toàn cầu thay đổi đến chóng mặt trong chỉ 5 tháng qua, nó sẽ là đòn bẫy lật nhào tất cả những thành trì tư duy duy ý chí và phi khoa học.

Tư gia, 21h21', ngày thứ Tư, 08/6/2011

Đăng nhận xét

0 Nhận xét